Rekrutacja
Zarządzenia władz
Dla studentów
Archiwum
Studia doktoranckie
Studia Podyplomowe
Podyplomowe Studium Katechezy Przedszkolnej
Studium Organistowskie
Studia okołoinstytutowe
Czytelnia
Warsztaty biblijne
Newsletter

Archidiecezjalne Kolegium Teologiczne

                 

Archidiecezjalne Kolegium Teologiczne ma swoją długą historię. Powstało na bazie wakacyjnego kształcenia katechetów zakonnych i świeckich, które zorganizowane zostało w roku 1969, w formie tzw. wakacyjnych kursów katechetycznych.

Dostrzegając jednakże niewystarczalność tego rodzaju formacji, biskup ordynariusz dr Stanisław Nowak powołał do istnienia w czerwcu 1986 roku, permanentnie działające (od października 1987 r.), a nie tylko w miesiącach wakacyjnych – Diecezjalne Studium Katechetyczne. Dyrekcję tegoż Studium objął dotychczasowy kierownik Kursu Katechetycznego ks. dr Antoni Długosz. Kształciło ono katechetów w systemie dwuletnim. Zajęcia odbywały się w soboty w domu katechetycznym parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego w Częstochowie.

Po powrocie lekcji religii do szkół w 1990 roku, gwałtownie wzrosła potrzeba wykształconych, świadomych swojej misji katechetów. Braki personalne były nader widoczne. Stąd decyzją Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego Stanisława Nowaka powołane zostało w dniu 31.05.1993 r., przy ówczesnym Instytucie Teologicznym w Częstochowie, zresztą jako jedno z pierwszych w Polsce – Archidiecezjalne Kolegium Teologiczne. Była to trzyletnia wyższa uczelnia zawodowa, kształcąca katechetów oraz animatorów ruchów religijnych dla potrzeb duszpasterstwa i katechezy szkolnej. Podstawą prawną tej decyzji było Porozumienie pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski a Ministerstwem Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 1992 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych, wymaganych od nauczycieli religii.

Pierwszy dyrektor tejże nowej uczelni – ks. dr hab. Antoni Długosz został po roku biskupem pomocniczym archidiecezji częstochowskiej. Pozostał jednak protektorem szkoły, zawsze gotowym do wielorakiej pomocy. Na jego miejsce Arcybiskup zamianował w 1994 r. ks. dr. Stanisława Jasionka.

Bezpośrednią pomoc w prowadzeniu szkoły okazywało ks. Dyrektorowi: grono wykładowców Instytutu Teologicznego oraz kierownik sekretariatu – mgr Tomasz Łękawa wraz metodykami nauczania katechetycznego – dr Beatą Stypułkowską i dr Haliną Pelc, a także kierownik biblioteki – Danuta Bukowińska i pracownik administracyjny – Henryka Sikorska. Zajęcia Kolegium odbywały się początkowo w salach katechetycznych parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego w Częstochowie, gdzie ks. dyrektor Stanisław Jasionek był proboszczem, a następnie w domu katechetycznym parafii św. Antoniego w Częstochowie. Było to miejsce przestronne, gdzie z łatwością znalazły swe pomieszczenia: aula, sale wykładowe, biblioteka, sekretariat oraz gabinet i mieszkanie dyrektora. Kolejni proboszczowie parafii św. Antoniego, księża prałaci: mgr Wincenty Kochanowski i dr Stanisław Gębka, z wielką troskliwością i cierpliwością odnosili się do potrzeb uczelni. Jednakże pod koniec maja 1999 roku, siedziba Kolegium została nieoczekiwanie przejęta przez katolickie liceum. W zaistniałej sytuacji, Kolegium korzystając z życzliwości proboszcza parafii Matki Bożej Zwycięskiej – ks. mgr lic. Kazimierza Zalewskiego, przez dwa kolejne lata prowadziło zajęcia w udostępnionych przez niego pomieszczeniach. W ostatnim roku swej samodzielnej działalności znalazło schronienie w dźbowskiej parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus.

Dyrekcja szkoły zabiegała wciąż o to, aby absolwenci Kolegium po złożeniu egzaminu dyplomowego otrzymywali stopień licencjata zawodowego. Należało jednakże znaleźć uznaną przez władze państwowe wyższą uczelnię teologiczną, która z kolei uznając prace dyplomowe absolwentów naszego Kolegium za własne, przyznała by im stopnień licencjata. Z pomocą Kolegium przyszła sosnowiecka filia Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie, która zorganizowała w Częstochowie (w szkole podstawowej nr 14) semestralne studium licencjackie.

Aktualnie Archidiecezjalne Kolegium Teologiczne w Częstochowie, na mocy decyzji Metropolity częstochowskiego jest ściśle powiązane ze strukturą Wyższego Instytutu Teologicznego.

Wyższy Instytut Teologiczny
ul. św. Barbary 41, 42-200 Częstochowa
tel. (34) 324 72 52, 785 490 150

Sekretariat czynny:

ŚRODA     godz. 9.00 - 12.00                                 

PIĄTEK     godz. 14.30 - 18.00

SOBOTA    godz. 9.00 - 14.30    15.30 - 18.00


Strona główna | Uczelnia | Dokumenty | Studia | Wydawnictwo naukowe | Konferencje naukowe | Kontakt | Galeria
wykonanie: kotonski.pl