Rekrutacja
Zarządzenia władz
Dla studentów
Archiwum
Studia doktoranckie
Studia Podyplomowe
Podyplomowe Studium Katechezy Przedszkolnej
Studium Organistowskie
Studia okołoinstytutowe
Czytelnia
Warsztaty biblijne
Newsletter

Rota ślubowania

MY STUDENCI PIERWSZEGO ROKU WYŻSZEGO INSTYTUTU TEOLOGICZNEGO/ IMIENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY – STOLICY MĄDROŚCI W CZĘSTOCHOWIE / WSTĘPUJĄC DO WSPÓLNOTY AKADEMICKIEJ NASZEJ UCZELNI / UROCZYŚCIE ŚLUBUJEMY / PODDAĆ BOŻEJ PRAWDZIE NASZE UMYSŁY / A SERCA OTWORZYĆ MIŁOŚCI. ŚWIĘTĄ TEOLOGIĘ PRAGNIEMY STUDIOWAĆ PILNIE I RZETELNIE / W JEDNOŚCI Z KOŚCIOŁEM I POD KIERUNKIEM JEGO PASTERZY. POZNANĄ PRAWDĘ CHCEMY CZYNIĆ W MIŁOŚCI / I STAWAĆ SIĘ JEJ ŚWIADKAMI WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE. WYSOKO BĘDZIEMY SOBIE CENIĆ GODNOŚĆ STUDENTA WYŻSZEGO INSTYTUTU TEOLOGICZNEGO, / SZANOWAĆ PRAWA NAM PRZYSŁUGUJĄCE / I ODPOWIEDZIALNIE PODEJMOWAĆ CIĄŻĄCE NA NAS OBOWIĄZKI. Z SZACUNKIEM BĘDZIEMY ODNOSIĆ SIĘ DO WŁADZ UCZELNI ORAZ PROFESORÓW/ PRZEKAZUJĄCYCH NAM W IMIENIU KOŚCIOŁA NAUKĘ OBJAWIONĄ. ZAWIERZAMY SIĘ ODWIECZNEJ MĄDROŚCI BOGA TRÓJJEDYNEGO / ZA PRZYCZYNĄ NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY - STOLICY MĄDROŚCI - / PATRONKI WYŻSZEGO INSTYTUTU TEOLOGICZNEGO.

Wyższy Instytut Teologiczny
ul. św. Barbary 41, 42-200 Częstochowa
tel. (34) 324 72 52, 785 490 150

Sekretariat czynny:

ŚRODA     godz. 9.00 - 12.00                                 

PIĄTEK     godz. 14.30 - 18.00

SOBOTA    godz. 9.00 - 14.30    15.30 - 18.00


Strona główna | Uczelnia | Dokumenty | Studia | Wydawnictwo naukowe | Konferencje naukowe | Kontakt | Galeria
wykonanie: kotonski.pl