Rekrutacja
Zarządzenia władz
Dla studentów
Dla absolwentów
Archiwum
Czytelnia
Sekcja w Częstochowie
Podyplomowe Studium Katechezy Przedszkolnej
Studia okołoinstytutowe
Dla organistów
CHOROŃ-zaprzyjaźniony kościół
Newsletter

Dla organistów


organy główne Bazyliki Archikatedralnej w Częstochowie


Studium Liturgii i Muzyki Kościelnej

Erygowane przez Księdza Arcybiskupa dra Stanisława Nowaka, Metropolitę Częstochowskiego w dniu 26 sierpnia 2007 roku.

Pomyślmy o tylu ludziach, którzy zostali głęboko poruszeni w duchu słuchając muzyki sakralnej, a jeszcze bardziej o tych, którzy poczuli się na nowo pociągnięci do Boga przez piękno muzyki liturgicznej.
Starajcie się polepszać jakość śpiewu liturgicznego(…)

Benedykt XVI


STUDIUM LITURGII i MUZYKI KOŚCIELNEJ /SLIMK/ ma na celu formację liturgiczno-duszpasterską oraz muzyczną animatorów liturgicznych i muzycznych (organistów), tak aby mogli oni sprostać wymogom świętej liturgii Kościoła, zapewniając jej poprawność i należyte piękno. Formacja w Studium posiada charakter wieloaspektowy, głównie zaś skupia się na formacji liturgicznej, duszpasterskiej i muzycznej.
Studium, działając w ramach wyższej uczelni, jaką jest Wyższy Instytut Teologiczny, zapewnia zajęcia prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Słuchacz Studium ma możliwość ćwiczenia na instrumentach Studium, wskazane jest jednak by miał dostęp do pianina lub organów.
SLIMK posiada aktualnie organy piszczałkowe RIEGER, 4 instrumenty organowe elektroniczne, fortepian oraz 3 pianina, a także odpowiednie zaplecze dydaktyczne /literatura muzyczna, liturgiczna, wydania nutowe, śpiewniki/

SLIMK posiada 2 sekcje:

* sekcję zasadniczą organistowską - nauka trwa 5 lat, kończy się uzyskaniem Dyplomu Muzyka Kościelnego - Organisty, nadaniem klasyfikacji organistowskiej, uprawniającej do posługi organisty w Kościele katolickim.
bliższe informacje znajdziesz TUTAJ
* sekcję dodatkową liturgiczno-muzyczną - sekcja zajmuje się nadzorem nad różnego typu kursami, warsztatami, przesłuchaniami, jakie odbywają się w Archidiecezji uczestnictwo w tego typu zajęciach, zatwierdzonych przez SLIMK może zakończyć się uzyskaniem Certyfikatu Animatora Liturgiczno-Muzycznego
informacje na temat organizowanych kursów znajdziesz TUTAJ

KADRA NAUKOWA:

dyrektor:
ks. dr Mikołaj Węgrzyn
wicedyrektor:
ks. mgr Łukasz Połacik

wykładowcy:
dr hab. Maciej Zagórski, prof. AJD - zagadnienia historii muzyki i interpretacji
dr hab. Ludomira Grądman, AJD Częstochowa - zagadnienia historii muzyki i interpretacji, fortepian
ks. mgr Marek Cisowski, WIT Częstochowa - chorał gregoriański
ks. dr hab. Paweł Maciaszek, WIT, UKSW Warszawa - liturgika
ks. dr Andrzej Kuliberda, WIT Częstochowa - teologia pastoralna
ks. dr Krzysztof Dziub, WIT Częstochowa - elem. prawa kanonicznego - kancelaria parafialna
mgr Adam Mroczek - organy, akompaniament liturgiczny
mgr Mariola Jeziorowska - fortepian, zespołowa emisja głosu
dr Karolina Banach - organy, kształcenie słuchu, zasady muzyki, akompaniament liturgiczny
mgr Przemysław Kmieć - organy, organoznawstwo, akompaniament liturgiczny
mgr Marcin Lauzer - praktyka liturgiczno-muzyczna, zagadnienia praktyczne
mgr Jan Mroczek - organy, akompaniament liturgiczny
mgr Zygmunt Nitkiewicz - organy, praktyka liturgiczno-muzyczna, harmonia, śpiew liturgiczny
mgr Paula Kwietniewska - emisja głosu
ks. mgr Łukasz Połacik - teoria akompaniamentu liturgicznego

INFORMACJE:

REKRUTACJA DO NASZEGO STUDIUM ZARÓWNO NA SEKCJĘ ORGANISTOWSKĄ JAK I ANIMATORA LITURGICZNO-MUZYCZNEGO JEST WCIĄŻ MOŻLIWA - szczegółowe informacje pod nr tel. 502-597-339 lub 793-948-855.
Serdecznie zapraszamy do podjęcia nauki o muzyce sakralnej.

Od roku akademickiego 2016/2017 zostają wprowadzone nowego godziny zbiorowych zajęć dydaktycznych:

14.45 – 15.30

15.35 – 16.20

16.25 – 17.10

przerwa: 17.10 – 17.25

17.25 – 18.10

18.15 – 19.00

19.05 – 20.35 

Duszpasterstwo Organistów Archidiecezji Częstochowskiej zaprasza na:

Cecyliański Dzień Skupienia Organistów
i Muzyków kościelnych
Archidiecezji Częstochowskiej

Dnia 28 listopada 2016 roku

Plan spotkania:

ARCHIKATEDRAŚW. RODZINY w CZĘSTOCHOWIE, ul. Krakowska 15/17

Kaplica Najświętszego Sakramentu w Archikatedrze Częstochowskiej

9.45 przyjazd uczestników
10.00 Veni creator,konferencja ascetyczna–nabożeństwo pokutne
–ks. dr Mikołaj Węgrzyn–duszpasterz organistów,
w tym czasie możliwośćspowiedzi

Aula Archikatedralna


10.45rejestracja uczestników i przerwa na kawę
11.30–wykład - prof. Jerzy KurczAkademia Muzyczna w KrakowieWspółczesny organistazawód czy powołanie

12.30–Próba chóru złożonego z uczestników zjazdu, przygotowanie repertuaru do liturgii
13.00–MSZAŚW. W ARCHIKATEDRZE CZĘSTOCHOWSKIEJ przy Ołtarzu Matki Bożej Częstochowskiej

14.00 - Obiad wspólny - zapewniony przez organizatora,
15.00–16.00 Czas wolny

16.00 - Wycieczka organowaprezentacje instrumentów

PREZENTACJE niewielkich instrumentów, jako przykładów możliwości zbudowania organów piszczałkowych w niewielkich liczebnie parafiach

Kościół w Lubojnie, Lubojna, ul. Strażacka 2
Kościół w GrodziskuGrodzisko, ul. Ogrodowa 58
Kościół św. Kaspra w Częstochowie, ul. Św. Kaspra del Bufalo 2/18a


19.00 - Podsumowanie, wręczenie świadectw uczestnictwa, zakończenie Dnia Skupienia.

Koszt: 50 zł. /zapewniony obiad/

 


STUDIUM LITURGII I MUZYKI KOŚCIELNEJ w Częstochowie
jest instytucją odpowiedzialną za kształcenie muzyków kościelnych.

ul. św. Barbary 41, 42-200 Częstochowa
/druga brama wjazdowa od strony Jasnej Góry
- budynek Wyższego Instytutu Teologicznego/

tel. kont. 502-597-339, 793-948-855
mail: slimkczest@gmail.comWyższy Instytut Teologiczny
ul. św. Barbary 41, 42-200 Częstochowa
tel. (34) 324 72 52, 785 490 150

Sekretariat czynny:

ŚRODA     godz. 9.00 - 12.00                                 

PIĄTEK     godz. 14.30 - 18.00

SOBOTA    godz. 9.00 - 14.30    15.30 - 18.00


Strona główna | Uczelnia | Dokumenty | Studia | Wydawnictwo naukowe | Konferencje naukowe | Kontakt | Galeria
wykonanie: kotonski.pl