Rekrutacja
Zarządzenia władz
Dla studentów
Studia licencjatu kanonicznego
Studia Podyplomowe
Podyplomowe Studium Katechezy Przedszkolnej
Studium Liturgii i Muzyki Kościelnej
Studium Duchowości Chrześcijańskiej
Studium Życia Rodzinnego
Warsztaty biblijne
Czytelnia
Newsletter

Studium Liturgii i Muzyki Kościelnej


organy główne Bazyliki Archikatedralnej w Częstochowie


Studium Liturgii i Muzyki Kościelnej

Erygowane przez Księdza Arcybiskupa dra Stanisława Nowaka, Metropolitę Częstochowskiego w dniu 26 sierpnia 2007 roku.

Pomyślmy o tylu ludziach, którzy zostali głęboko poruszeni w duchu słuchając muzyki sakralnej, a jeszcze bardziej o tych, którzy poczuli się na nowo pociągnięci do Boga przez piękno muzyki liturgicznej.
Starajcie się polepszać jakość śpiewu liturgicznego(…)

Benedykt XVI


STUDIUM LITURGII i MUZYKI KOŚCIELNEJ /SLIMK/ ma na celu formację liturgiczno-duszpasterską oraz muzyczną animatorów liturgicznych i muzycznych (organistów), tak aby mogli oni sprostać wymogom świętej liturgii Kościoła, zapewniając jej poprawność i należyte piękno. Formacja w Studium posiada charakter wieloaspektowy, głównie zaś skupia się na formacji liturgicznej, duszpasterskiej i muzycznej.
Studium, działając w ramach wyższej uczelni, jaką jest Wyższy Instytut Teologiczny, zapewnia zajęcia prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Słuchacz Studium ma możliwość ćwiczenia na instrumentach Studium, wskazane jest jednak by miał dostęp do pianina lub organów.
SLIMK posiada aktualnie organy piszczałkowe RIEGER, 4 instrumenty organowe elektroniczne, fortepian oraz 3 pianina, a także odpowiednie zaplecze dydaktyczne /literatura muzyczna, liturgiczna, wydania nutowe, śpiewniki/REKRUTACJA

Zapraszamy do zapisów na nowy rok akademicki 2020/2021

W tym celu prosimy o kontakt pod nr tel.502-597-339 lub 793-948-855

TERMINY ROZMÓW REKRUTACYJNYCH
w siedzibie Studium /Wyższy Instytut Teologiczny w Częstochowie, ul. św. Barbary 41/
22 września br. godz. 15.00 s. B
29 września br. godz. 15.00 s. B


 


INFORMACJE W SPRAWIE DALSZEGO FUNKCJONOWANIA
STUDIUM LITURGII I MUZYKI KOŚCIELNEJ


 

WYTYCZNE W ZWIĄZKU Z FUNKCJONOWANIEM STUDIUM LITURGII I MUZYKI KOŚCIELNEJ WIT W OKRESIE STANU EPIDEMICZNEGO W POLSCE

W związku z umożliwieniem przez władze państwowe zajęć indywidulanych na uczelniach artystycznych dyrektor Studium Liturgii i Muzyki Kościelnej od 25 maja br. wznawia indywidualne zajęcia z przedmiotu głównego (fortepian i organy) w wymiarze 1 godziny wykładowej w tygodniu. Zajęcia mogą odbywać się w poniedziałki, wtorki, środy (od 14.00) i czwartki. Ostatnim dniem możliwym do odbycia zajęć przed wakacjami jest 25 czerwca. Łącznie każdy słuchacz może odbyć 5 lekcji indywidualnych.

Zajęcia będą odbywały się w nowym reżimie sanitarnym, tzn.:

1.Zarówno prowadzący zajęcia jak i słuchacz podczas lekcji powinni stosować maski ochronne.

2.Przed każdą lekcją prowadzący powinien przewietrzyć pomieszczenie i zdezynfekować klawiaturę środkiem wirusobójczym.

3.W miarę możliwości między prowadzącym zajęcia a słuchaczem powinien zostać zachowany 2 metrowy dystans.

4.Pomiędzy zajęciami wymagana jest co najmniej 10 minutowa przerwa. Nie powinno dopuszczać się do przypadku, w którym słuchacz czeka na opóźnione zajęcia.

5.Słuchacze mogą ćwiczyć na instrumentach Studium, jednak po zakończonej próbie są zobowiązani do zdezynfekowania klawiatury i przewietrzenia sali.

Jeśli ktokolwiek ze słuchaczy w obawie o swoje zdrowie nie decyduje się na uczęszczanie na zajęcia indywidualne, proszony jest o przekazanie takiej informacji swojemu nauczycielowi przedmiotu głównego bądź wicedyrektorowi Studium. Te nieobecności zostaną automatycznie usprawiedliwione i nie wpłynie to na status słuchacza w Studium (tzn. po zdaniu stosownych egzaminów i uzyskaniu zaliczeń zostanie zaliczony bieżący rok akademicki).

W myśl aktualnych przepisów nie zostają uruchomione zajęcia zbiorowe w czerwcu br. Przypominamy wykładowcom o potrzebie przekazania słuchaczom Studium odpowiednich materiałów do pracy własnej.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami zajęcia zbiorowe rozpoczną się od wtorku, 2 września 2020 r. Będzie to kontynuacja bieżącego roku akademickiego. Wtedy też podane zostanie nowe kalendarium zajęć. Przy tym założeniu egzaminy odbędą się 6 października 2020 r., natomiast zaliczenia przedmiotów sukcesywnie począwszy od 15 września 2020 r.

Słuchacze roku V (2019/20), którzy kończą w tym roku zajęcia, mogą lekcje organów przedłużyć na I semestr roku akad. 2020/21 lub od razu w ustalonym z profesorem terminie przystąpić egzaminu końcowego (świadectwo) lub egzaminu dopuszczającego do dyplomu.

OPŁATY:

Słuchacze wnoszą opłaty za naukę w normalnej wysokości za miesiąc marzec oraz czerwiec. Opłata za kwiecień zostaje zawieszona a opłata za maj zostaje przeniesiona na wrzesień.

 

Częstochowa, 20.05.2020                              /-/ ks. dr Mikołaj Węgrzyn

 PLAN ZAJĘĆ I KALENDARIUM

SLIMK posiada 2 sekcje:

* sekcję zasadniczą organistowską - nauka trwa 5 lat, kończy się uzyskaniem Dyplomu Muzyka Kościelnego - Organisty, nadaniem klasyfikacji organistowskiej, uprawniającej do posługi organisty w Kościele katolickim. Dla osób posiadających wykształcenie muzyczne lub odpowiednie umiejętności (szczególnie dla czynnych organistów jest możliwość skrócenia czasu nauki w Studium).
* sekcję dodatkową liturgiczno-muzyczną - sekcja zajmuje się nadzorem nad różnego typu kursami, warsztatami, przesłuchaniami, jakie odbywają się w Archidiecezji uczestnictwo w tego typu zajęciach, zatwierdzonych przez SLIMK może zakończyć się uzyskaniem Certyfikatu Animatora Liturgiczno-Muzycznego
informacje na temat organizowanych kursów znajdziesz TUTAJKADRA NAUKOWA:

dyrektor:
ks. dr Mikołaj Węgrzyn
wicedyrektor:
ks. mgr-lic. Łukasz Połacik

wykładowcy:
dr hab. Maciej Zagórski, prof. AJD - zagadnienia historii muzyki i interpretacji
dr hab. Ludomira Grądman, AJD Częstochowa - zagadnienia historii muzyki i interpretacji, fortepian
ks. dr Mikołaj Węgrzyn, WIT Częstochowa - chorał gregoriański
ks. dr inż. Damian Kwiatkowski - liturgika
ks. dr Andrzej Kuliberda, WIT Częstochowa - teologia pastoralna
ks. mgr-lic. Mariusz Bakalarz - elem. prawa kanonicznego - kancelaria parafialna
mgr Adam Mroczek - organy, akompaniament liturgiczny
mgr Mariola Jeziorowska - fortepian, chór, kształcenie słuchu
dr Karolina Banach - organy, harmonia, zasady muzyki, akompaniament liturgiczny
mgr Przemysław Kmieć - organy, organoznawstwo, akompaniament liturgiczny
dr Jan Mroczek - organy, akompaniament liturgiczny
mgr Zygmunt Nitkiewicz - dyrygowanie z metodyką prowadzenia zespołów, harmonia, praktyka liturgiczno-muzyczna 
mgr Marcin Lauzer - harmonia,  praktyka akompaniamentu liturgicznego
mgr Renata Lis - emisja głosu
ks. mgr-lic. Łukasz Połacik - teoria akompaniamentu liturgicznego


godziny zbiorowych zajęć dydaktycznych we wtorki:

14.45 – 15.30

15.35 – 16.20

16.25 – 17.10

przerwa: 17.10 – 17.25

17.25 – 18.10

18.15 – 19.00

19.05 – 20.35 STUDIUM LITURGII I MUZYKI KOŚCIELNEJ w Częstochowie
jest instytucją odpowiedzialną za kształcenie muzyków kościelnych.

ul. św. Barbary 41, 42-200 Częstochowa
/druga brama wjazdowa od strony Jasnej Góry
- budynek Wyższego Instytutu Teologicznego/

tel. kont. 502-597-339, 793-948-855
mail: slimkczest@gmail.com


Wyższy Instytut Teologiczny
ul. św. Barbary 41, 42-200 Częstochowa
tel. (34) 324 72 52, 785 555 717

Sekretariat czynny:

ŚRODA     godz. 9.00 - 12.00                                 

PIĄTEK     godz. 14.30 - 18.00

SOBOTA    godz. 9.00 - 14.30    15.30 - 18.00

Strona główna | Uczelnia | Dokumenty | Studia | Wydawnictwo naukowe | Konferencje naukowe | Kontakt | Galeria
wykonanie: kotonski.pl