Rekrutacja
Zarządzenia władz
Dla studentów
Archiwum
Studia doktoranckie
Studia Podyplomowe
Podyplomowe Studium Katechezy Przedszkolnej
Studium Organistowskie
Studia okołoinstytutowe
Czytelnia
Warsztaty biblijne
Newsletter

Jednolite studia magisterskie - kierunek teologia dla świeckich - specjalność katechetyczno-pastoralna

           

Kształcenie w Wyższym Instytucie Teologicznym w Częstochowie, zmierza do kształtowania człowieka dojrzałego intelektualnie, uczuciowo i duchowo. Zdobyta wiedza religijna ma mu umożliwić: wytworzenie postawy otwartości na wyzwania naszych czasów i odpowiedzialności w realizacji swego społecznego i zawodowego powołania.

            Studia trwają 10 semestrów (5 lat) i kończą się uzyskaniem dyplomu magistra teologii. Absolwent dysponuje rzetelnym przygotowaniem teoretycznym w zakresie nauk religijnych oraz o charakterze interdyscyplinarnym zorientowanym na specjalność katechetyczno-pastoralną. Jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia i studiów podyplomowych.

      

Wyższy Instytut Teologiczny
ul. św. Barbary 41, 42-200 Częstochowa
tel. (34) 324 72 52, 785 490 150

Sekretariat czynny:

ŚRODA     godz. 9.00 - 12.00                                 

PIĄTEK     godz. 14.30 - 18.00

SOBOTA    godz. 9.00 - 14.30    15.30 - 18.00


Strona główna | Uczelnia | Dokumenty | Studia | Wydawnictwo naukowe | Konferencje naukowe | Kontakt | Galeria
wykonanie: kotonski.pl