Rekrutacja
Zarządzenia władz
Dla studentów
WT UPJP Sekcja w Częstochowie
Studia Podyplomowe
Podyplomowe Studium Katechezy Przedszkolnej
Studium Liturgii i Muzyki Kościelnej
Studium Duchowości Chrześcijańskiej
Studium Życia Rodzinnego
Warsztaty biblijne
Czytelnia
Newsletter

Rekrutacja

WYDZIAŁ TEOLOGICZNY UNIWERSYTETU PAPIESKIEGO JANA PAWŁA II W KRAKOWIE

SEKCJA W CZĘSTOCHOWIE

 

Zasady rekrutacji:

O przyjęcie na studia II cyklu może się ubiegać kandydat, który uzyskał dyplom magistra teologii (katolickiej) z wynikiem co najmniej dobrym. Na studia może być przyjęty kandydat, który

 

a) do dnia 1 września br. złoży wymagane dokumenty w Sekretariacie Sekcji (ul. św, Barbary 41)

b) wymagane dokumenty to: 

odpis dyplomu magistra teologii, 

pisemna zgoda Arcybiskupa Metropolity lub przełożonych Wyższych na podjęcie studiów ( w wypadku osób konsekrowanych), 

pisemna zgodę Kierownika Katedry, w której realizowana będzie rozprawa doktorska,

dowód osobisty - do wglądu, 

4 zdjęcia.

c) jest w stanie uczestniczyć we wszystkich zajęciach przewidzianych programem studiów.


szczegółowe informacje dostępne na stronie Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie 

 

Wyższy Instytut Teologiczny
ul. św. Barbary 41, 42-200 Częstochowa
tel. (34) 324 72 52, 785 555 717
Komisja Dydaktyczna, nauczanie zdalne
sekretariat
administracja

Sekretariat czynny:

ŚRODA     godz. 9.00 - 12.00                                 

PIĄTEK     godz. 14.30 - 18.00

SOBOTA    godz. 9.00 - 14.30    15.30 - 18.00

Strona główna | Uczelnia | Dokumenty | Studia | Wydawnictwo naukowe | Konferencje naukowe | Kontakt | Galeria
wykonanie: kotonski.pl