Rekrutacja
Zarządzenia władz
Dla studentów
WT UPJP Sekcja w Częstochowie
Studia Podyplomowe
Podyplomowe Studium Katechezy Przedszkolnej
Studium Liturgii i Muzyki Kościelnej
Studium Duchowości Chrześcijańskiej
Studium Życia Rodzinnego
Warsztaty biblijne
Czytelnia
Newsletter

Zarządzenie o nauczaniu zdalnym.

WYŻSZY INSTYTUT TEOLOGICZNY
im. NMP Stolicy Mądrości w Częstochowie

 

Lp. 2021/12/01

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA WIT WPROWADZAJĄCE ZDALNĄ FORMĘ PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W WYŻSZYM INSTYTUCIE TEOLOGICZNYM W CZĘSTOCHOWIE

 

Zarządzam od dn. 10.12.2021 r. prowadzenie zajęć dydaktycznych w Wyższym Instytucie Teologicznym w Częstochowie w systemie zdalnym. Taki sposób prowadzenia zajęć obowiązuje do 6.01.2022r.

Szczegółowe informacje znajdują się w stosownych załącznikach i instrukcjach, które w drodze korespondencji elektronicznej zostały przekazane zainteresowanym.

 

/-/ Ks. dr Mikołaj Węgrzyn

DYREKTOR WIT

  

Częstochowa, 4.12.2020

Zmarła p. prof. Mariola Jeziorowska

Z wielkim żalem informujemy, że w święto Podwyższenia Krzyża Świętego, dźwigając swój krzyż ciężkiej choroby zmarła 
Ś.P. Pani Mariola Jeziorowska
wieloletnia profesor Studium Liturgii i Muzyki Kościelnej WIT, dyrygent chóru SLIMK, prowadząca zajęcia z fortepianu, zasad muzyki i kształcenia słuchu.

Uroczystości pogrzebowe obędą się w sobotę, 18 września 2021 o godz. 13.00 w kościele pw. św. Faustyny w Częstochowie.

Śpiewajcie Panu pieśń nową, *
śpiewaj Panu, ziemio cała.
Śpiewajcie Panu, sławcie Jego imię, *
każdego dnia głoście Jego zbawienie.

REKRUTACJA

WYŻSZY INSTYTUT TEOLOGICZNY
IM. NMP STOLICY MĄDROŚCI W CZĘSTOCHOWIE

ogłasza nabór na

TEOLOGICZNE STUDIA MAGISTERSKIE

(PIĘCIOLETNIE)

OPIS STUDIÓW

Kształcenie w Wyższym Instytucie Teologicznym w Częstochowie zmierza do kształtowania człowieka dojrzałego intelektualnie, uczuciowo i duchowo. Zdobyta wiedza religijna ma mu umożliwić wytworzenie postawy otwartości na wyzwania naszych czasów i odpowiedzialności w realizacji swego społecznego i zawodowego powołania.

Studia trwają 10 semestrów (5 lat) i kończą się uzyskaniem dyplomu magistra teologii. Absolwent dysponuje rzetelnym przygotowaniem teoretycznym w zakresie nauk religijnych oraz o charakterze interdyscyplinarnym zorientowanym na specjalność katechetyczno-pastoralną. Jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia i studiów podyplomowych.

Więcej informacji na stronie www.wit-czestochowa.pl oraz pod numerem tel. 785 555 717 lub 793 948 855

Na stronie będą podane terminy rekrutacji, a w zakładce „REKRUTACJA” znajdują się wymagane dokumenty.

STUDIUJ W BLASKU JASNEJ GÓRY!


REKRUTACJA

WYŻSZY INSTYTUT TEOLOGICZNY
IM. NMP STOLICY MĄDROŚCI W CZĘSTOCHOWIE

ogłasza nabór na

PODYPLOMOWE STUDIA TEOLOGICZNO-KATECHETYCZNE

(DWULETNIE)

OPIS STUDIÓW

Celem podyplomowych studiów teologiczno-katechetycznych jest przygotowanie absolwentów studiów do pracy nauczyciela religii.

Podyplomowe Studia Teologiczno–Katechetyczne obejmują nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu przedmiotów teologicznych (biblistyki, teologii dogmatycznej, teologii moralnej, liturgiki, teologii duchowości, KNS, historii Kościoła).

Przygotowanie pedagogiczne do nauczania religii obejmuje nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki, katechetyki i dydaktyki, nauczanych w powiązaniu z teologią oraz odbycie pozytywnie ocenionych praktyk zawodowych.

Czas trwania:

Studia trwają cztery semestry, realizowane w trakcie zjazdów sobotnich.

Sylwetka kandydata:

Przeznaczone dla absolwentów wyższych uczelni

Sylwetka absolwenta:

Absolwenci Podyplomowych Studiów Teologiczno–Katechetycznych uzyskują przygotowanie pedagogiczne do nauczania religii w szkołach.

 

PODYPLOMOWE STUDIUM KATECHEZY PRZEDSZKOLNEJ

(ROCZNE)

OPIS STUDIÓW

Celem podyplomowych studiów katechezy przedszkolnej jest przygotowanie absolwentów studiów do pracy nauczyciela religii w przedszkolu. 

Podyplomowe Studium Katechezy Przedszkolnej obejmuje nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu przedmiotów teologicznych (katechetyki, biblistyki, teologii dogmatycznej, teologii moralnej, liturgiki, teologii duchowości, KNS, historii Kościoła).

Czas trwania:

Studia trwają dwa semestry, realizowane w trakcie zjazdów sobotnich.

Sylwetka kandydata:

Nauczyciel wychowania przedszkolnego pragnących uzyskać uprawnienia do nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach. Warunkiem przyjęcia na studia jest wykształcenie wyższe oraz posiadanie przygotowania pedagogicznego.

Sylwetka absolwenta:

Absolwenci uzyskują kwalifikacje do nauczania religii w przedszkolach. Otrzymując dyplom ukończenia Studium mogą się ubiegać o misję kanoniczną, która jest dokumentem uprawniającym do podjęcia nauczania religii rzymskokatolickiej przedszkolu.


 

Więcej informacji na stronie www.wit-czestochowa.pl oraz pod numerem tel. 785 555 717 lub 793 948 855

Na stronie będą podane terminy rekrutacji, a w zakładce „REKRUTACJA” znajdują się wymagane dokumenty.

STUDIUJ W BLASKU JASNEJ GÓRY!

Wyższy Instytut Teologiczny
ul. św. Barbary 41, 42-200 Częstochowa
tel. (34) 324 72 52, 785 555 717
Komisja Dydaktyczna, nauczanie zdalne
sekretariat
administracja

Sekretariat czynny:

CZWARTEK - godz. 12.00 - 15.00
PIĄTEK - godz. 14.30 - 18.00
SOBOTA - godz. 10.00 - 15.00

Strona główna | Uczelnia | Dokumenty | Studia | Wydawnictwo naukowe | Działania naukowe | Kontakt | Galeria
wykonanie: kotonski.pl