Rekrutacja
Zarządzenia władz
Dla studentów
Studia Podyplomowe
Podyplomowe Studium Katechezy Przedszkolnej
Studium Liturgii i Muzyki Kościelnej
Studium Duchowości Chrześcijańskiej
Studium Życia Rodzinnego
Dzieło Biblijne w Archidiecezji Częstochowskiej
Czytelnia
Newsletter

Studium Liturgii i Muzyki Kościelnej


  organy główne Bazyliki Archikatedralnej w Częstochowie


Studium Liturgii i Muzyki Kościelnej

Erygowane przez Księdza Arcybiskupa dra Stanisława Nowaka, Metropolitę Częstochowskiego w dniu 26 sierpnia 2007 roku.

Pomyślmy o tylu ludziach, którzy zostali głęboko poruszeni w duchu słuchając muzyki sakralnej, a jeszcze bardziej o tych, którzy poczuli się na nowo pociągnięci do Boga przez piękno muzyki liturgicznej.
Starajcie się polepszać jakość śpiewu liturgicznego(…)

Benedykt XVI

STUDIUM LITURGII i MUZYKI KOŚCIELNEJ /SLIMK/ ma na celu formację liturgiczno-duszpasterską oraz muzyczną animatorów liturgicznych i muzycznych (organistów), tak aby mogli oni sprostać wymogom świętej liturgii Kościoła, zapewniając jej poprawność i należyte piękno. Formacja w Studium posiada charakter wieloaspektowy, głównie zaś skupia się na formacji liturgicznej, duszpasterskiej i muzycznej.

SLIMK posiada 2 sekcje:

 
* sekcję zasadniczą organistowską - nauka trwa 5 lat, kończy się uzyskaniem Dyplomu Muzyka Kościelnego - Organisty, nadaniem klasyfikacji organistowskiej, uprawniającej do posługi organisty w Kościele katolickim.

 
* sekcję dodatkową liturgiczno-muzyczną - sekcja zajmuje się nadzorem nad różnego typu kursami, warsztatami, przesłuchaniami, jakie odbywają się w Archidiecezji uczestnictwo w tego typu zajęciach, zatwierdzonych przez SLIMK może zakończyć się uzyskaniem Certyfikatu Animatora Liturgiczno-Muzycznego

>>>PRZEJDŹ NA PODSTRONĘ STUDIUM

KADRA NAUKOWA:

dyrektor:
ks. dr Mikołaj Węgrzyn
wicedyrektor:
ks. mgr Łukasz Połacik

wykładowcy:
dr hab. Maciej Zagórski, prof. AJD - zagadnienia historii muzyki i interpretacji
dr hab. Ludomira Grądman, AJD Częstochowa - zagadnienia historii muzyki i interpretacji, fortepian
ks. mgr Marek Cisowski, WSD Częstochowa - chorał gregoriański
ks. dr hab. Paweł Maciaszek, WIT, UKSW Warszawa - liturgika
ks. dr Andrzej Kuliberda, WIT Częstochowa - teologia pastoralna
ks. dr Krzysztof Dziub, WIT Częstochowa - elem. prawa kanonicznego - kancelaria parafialna
mgr Adam Mroczek - organy, akompaniament liturgiczny
mgr Mariola Jeziorowska - fortepian, zespołowa emisja głosu
dr Karolina Banach - organy, kształcenie słuchu, zasady muzyki, akompaniament liturgiczny
mgr Przemysław Kmieć - organy, organoznawstwo, akompaniament liturgiczny
mgr Marcin Lauzer - praktyka liturgiczno-muzyczna
mgr Jan Mroczek - organy, akompaniament liturgiczny
mgr Zygmunt Nitkiewicz - organy, praktyka liturgiczno-muzyczna, harmonia, śpiew liturgicznySTUDIUM LITURGII I MUZYKI KOŚCIELNEJ w Częstochowie
jest instytucją odpowiedzialną za kształcenie muzyków kościelnych.

Wyższy Instytut Teologiczny
ul. św. Barbary 41, 42-200 Częstochowa
tel. (34) 324 72 52, 785 555 717
Komisja Dydaktyczna, nauczanie zdalne
sekretariat
administracja

Sekretariat czynny:

CZWARTEK - godz. 12.00 - 15.00
PIĄTEK - godz. 14.30 - 18.00
SOBOTA - godz. 10.00 - 15.00

Strona główna | Uczelnia | Dokumenty | Studia | Wydawnictwo naukowe | Działania naukowe | Kontakt | Galeria
wykonanie: kotonski.pl