Rekrutacja
Zarządzenia władz
Dla studentów
Studia Podyplomowe
Podyplomowe Studium Katechezy Przedszkolnej
Studium Liturgii i Muzyki Kościelnej
Studium Duchowości Chrześcijańskiej
Studium Życia Rodzinnego
Dzieło Biblijne w Archidiecezji Częstochowskiej
Czytelnia
Newsletter

Dokumenty

Dekret erekcyjny WIT

Data dodania: 2013-04-30

KONGREGACJA EDUKACJI KATOLICKIEJ
(ds. Seminariów i Instytutów Naukowych)

Prot. N. 1042/2011

Kongregacja Edukacji Katolickiej (ds. Seminariów i Instytutów Naukowych) biorąc pod uwagę prośbę Jego Eminencji Księdza Kardynała, Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego, Wielkiego Kanclerza Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, będącego jego prawnym reprezentantem, po upewnieniu się, że Wyższy Instytut Nauk Religijnych znajdujący się w Częstochowie według norm wydanych przez Stolicę Świętą dla Instytutów tego rodzaju – za pozwoleniem Rady Wydziału Teologicznego wspomnianego Uniwersytetu, w pełni na sposób akademicki – należycie jest zorganizowany, przede wszystkim w tym, co dotyczy nauczających i programów studiów, przedłożone sobie prośby chętnie przyjmując, tenże

WYŻSZY INSTYTUT NAUK RELIGIJNYCH

znajdujący się w Częstochowie

noszący polską nazwę

„WYŻSZY INSTYTUT TEOLOGICZNY

IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY STOLICY MĄDROŚCI"

tym Dekretem w sposób akademicki eryguje i ogłasza za erygowany, jednocześnie ustanawiając go pod władzą i przewodnictwem wyżej wymienionego Wydziału Teologicznego. Składa się on się z pierwszego i drugiego cyklu w celu osiągnięcia stopni akademickich Bakalaureatu i Licencjata w Naukach Religijnych na tymże Wydziale przez tych studentów, którzy po należytym odbyciu trzyletnich lub pięcioletnich studiów, wszystko co jest przepisane prawem pomyślnie ukończą według szczegółowych Statutów zatwierdzonych przez tę Kongregację.

Ten Wydział będzie nieustannie czuwał zarówno nad zachowywaniem jak i rozwojem akademickiego stanu Instytutu, zwłaszcza w tym, co dotyczy jakości uczących i powagi studiów, zachowując wszystko, co należy zachowywać na mocy prawa, bez względu na jakiekolwiek przeciwne zarządzenia.

Dane w Rzymie, w siedzibie tejże Kongregacji, dnia 3 maja, w święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, Roku Pańskiego 2012.

 

PREFEKT 
KARD. ZENON GROCHOLEWSKI

SEKRETARZ 
ARCYBISKUP JEAN-LOUIS BRUGUÈS, OP 

Wyższy Instytut Teologiczny
ul. św. Barbary 41, 42-200 Częstochowa
tel. (34) 324 72 52, 785 555 717
Komisja Dydaktyczna, nauczanie zdalne
sekretariat
administracja

Sekretariat czynny:

CZWARTEK - godz. 12.00 - 15.00
PIĄTEK - godz. 14.30 - 18.00
SOBOTA - godz. 10.00 - 15.00

Strona główna | Uczelnia | Dokumenty | Studia | Wydawnictwo naukowe | Działania naukowe | Kontakt | Galeria
wykonanie: kotonski.pl