Rekrutacja
Zarządzenia władz
Dla studentów
Studia Podyplomowe
Podyplomowe Studium Katechezy Przedszkolnej
Studium Liturgii i Muzyki Kościelnej
Studium Duchowości Chrześcijańskiej
Studium Życia Rodzinnego
Dzieło Biblijne w Archidiecezji Częstochowskiej
Czytelnia
Newsletter

Archidiecezjalne Kolegium Teologiczne

                 

Archidiecezjalne Kolegium Teologiczne ma swoją długą historię. Powstało na bazie wakacyjnego kształcenia katechetów zakonnych i świeckich, które zorganizowane zostało w roku 1969, w formie tzw. wakacyjnych kursów katechetycznych.

Dostrzegając jednakże niewystarczalność tego rodzaju formacji, biskup ordynariusz dr Stanisław Nowak powołał do istnienia w czerwcu 1986 roku, permanentnie działające (od października 1987 r.), a nie tylko w miesiącach wakacyjnych – Diecezjalne Studium Katechetyczne. Dyrekcję tegoż Studium objął dotychczasowy kierownik Kursu Katechetycznego ks. dr Antoni Długosz. Kształciło ono katechetów w systemie dwuletnim. Zajęcia odbywały się w soboty w domu katechetycznym parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego w Częstochowie.

Po powrocie lekcji religii do szkół w 1990 roku, gwałtownie wzrosła potrzeba wykształconych, świadomych swojej misji katechetów. Braki personalne były nader widoczne. Stąd decyzją Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego Stanisława Nowaka powołane zostało w dniu 31.05.1993 r., przy ówczesnym Instytucie Teologicznym w Częstochowie, zresztą jako jedno z pierwszych w Polsce – Archidiecezjalne Kolegium Teologiczne. Była to trzyletnia wyższa uczelnia zawodowa, kształcąca katechetów oraz animatorów ruchów religijnych dla potrzeb duszpasterstwa i katechezy szkolnej. Podstawą prawną tej decyzji było Porozumienie pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski a Ministerstwem Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 1992 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych, wymaganych od nauczycieli religii.

Pierwszy dyrektor tejże nowej uczelni – ks. dr hab. Antoni Długosz został po roku biskupem pomocniczym archidiecezji częstochowskiej. Pozostał jednak protektorem szkoły, zawsze gotowym do wielorakiej pomocy. Na jego miejsce Arcybiskup zamianował w 1994 r. ks. dr. Stanisława Jasionka.

Bezpośrednią pomoc w prowadzeniu szkoły okazywało ks. Dyrektorowi: grono wykładowców Instytutu Teologicznego oraz kierownik sekretariatu – mgr Tomasz Łękawa wraz metodykami nauczania katechetycznego – dr Beatą Stypułkowską i dr Haliną Pelc, a także kierownik biblioteki – Danuta Bukowińska i pracownik administracyjny – Henryka Sikorska. Zajęcia Kolegium odbywały się początkowo w salach katechetycznych parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego w Częstochowie, gdzie ks. dyrektor Stanisław Jasionek był proboszczem, a następnie w domu katechetycznym parafii św. Antoniego w Częstochowie. Było to miejsce przestronne, gdzie z łatwością znalazły swe pomieszczenia: aula, sale wykładowe, biblioteka, sekretariat oraz gabinet i mieszkanie dyrektora. Kolejni proboszczowie parafii św. Antoniego, księża prałaci: mgr Wincenty Kochanowski i dr Stanisław Gębka, z wielką troskliwością i cierpliwością odnosili się do potrzeb uczelni. Jednakże pod koniec maja 1999 roku, siedziba Kolegium została nieoczekiwanie przejęta przez katolickie liceum. W zaistniałej sytuacji, Kolegium korzystając z życzliwości proboszcza parafii Matki Bożej Zwycięskiej – ks. mgr lic. Kazimierza Zalewskiego, przez dwa kolejne lata prowadziło zajęcia w udostępnionych przez niego pomieszczeniach. W ostatnim roku swej samodzielnej działalności znalazło schronienie w dźbowskiej parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus.

Dyrekcja szkoły zabiegała wciąż o to, aby absolwenci Kolegium po złożeniu egzaminu dyplomowego otrzymywali stopień licencjata zawodowego. Należało jednakże znaleźć uznaną przez władze państwowe wyższą uczelnię teologiczną, która z kolei uznając prace dyplomowe absolwentów naszego Kolegium za własne, przyznała by im stopnień licencjata. Z pomocą Kolegium przyszła sosnowiecka filia Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie, która zorganizowała w Częstochowie (w szkole podstawowej nr 14) semestralne studium licencjackie.

Aktualnie Archidiecezjalne Kolegium Teologiczne w Częstochowie, na mocy decyzji Metropolity częstochowskiego jest ściśle powiązane ze strukturą Wyższego Instytutu Teologicznego.

Wyższy Instytut Teologiczny
ul. św. Barbary 41, 42-200 Częstochowa
tel. (34) 324 72 52, 785 555 717
Komisja Dydaktyczna, nauczanie zdalne
sekretariat
administracja

Sekretariat czynny:

CZWARTEK - godz. 12.00 - 15.00
PIĄTEK - godz. 14.30 - 18.00
SOBOTA - godz. 10.00 - 15.00

Strona główna | Uczelnia | Dokumenty | Studia | Wydawnictwo naukowe | Działania naukowe | Kontakt | Galeria
wykonanie: kotonski.pl