Rekrutacja
Zarządzenia władz
Dla studentów
WT UPJP Sekcja w Częstochowie
Studia Podyplomowe
Podyplomowe Studium Katechezy Przedszkolnej
Studium Liturgii i Muzyki Kościelnej
Studium Duchowości Chrześcijańskiej
Studium Życia Rodzinnego
Warsztaty biblijne
Czytelnia
Newsletter

Nasz Założyciel

                      

„Uczestnik prac II Soboru Watykańskiego, nie szczędził wysiłku, by jego ducha zaszczepić na gruncie powierzonego mu Kościoła (...).

Znana jest jego troska o formację duchową i intelektualną duchowieństwa diecezji i wielka wrażliwość na potrzeby duchowe wiernych, zwłaszcza w dziedzinie apostolstwa świeckich. Jemu też przypadało w udziale wprowadzić ten Kościół w drugie tysiąclecie chrześcijaństwa w naszej Ojczyźnie, a potem organizować i przeprowadzać w nim program uroczystości związanych z600-leciem obecności Matki Bożej w Jasnogórskim Wizerunku (...). Jako przewodniczący Komisji Maryjnej Episkopatu Polski czynił wiele, by przebogate dziedzictwo obecności Chrystusowej Matki w polskim Kościele i Narodzie pozostało zawsze żywe.

Wielki jest jego wkład w budowę jedności Kościoła i Episkopatu Polski (...).Wspominam też ze wzruszeniem Biskupa Stefana jako mego Przyjaciela i oddanego Współbrata”.

 Ojciec Święty Jan Paweł II- telegram po śmierci biskupa Stefana


BIOGRAFIA

Urodził się 24 czerwca 1916 r. miejscowości Zapolice, w ziemi radomszczańskiej. Po ukończeniu szkoły podstawowej w rodzinnej miejscowości, wykształcenie średnie zdobywał najpierw w Społecznym Gimnazjum Męskim w Radomsku, a przez dwa ostatnie lata w Sandomierzu, w Niższym Seminarium Duchownym. 1 września 1938 r. został przyjęty do Wyższego Seminarium Częstochowskiego w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął 25 marca 1944 r. 5 maja 1950 r. został promowany na doktora teologii. Prawie po sześciu latach pracy wikariuszowskiej w Wieruszowie został mianowany kapelanem bp. Golińskiego, a następnie sekretarzem referatu duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej.

1 września 1954 r. został mianowany wicerektorem Niższego Seminarium w Częstochowie. 21 sierpnia 1956 r. objął stanowisko ojca duchownego w Wyższym Seminarium Duchownym. 9 grudnia 1960 r. został mianowany biskupem pomocniczym diecezji częstochowskiej. 17 stycznia 1964 r. ordynariuszem tej diecezji. Wszechstronnemu pogłębieniu więzi diecezjalnego Kościoła częstochowskiego z Kościołem powszechnym posłużył Księdzu Biskupowi udział w trzech sesjach II Soboru Watykańskiego. Realizacje uchwał Vaticanum II rozpoczął od założenia Diecezjalnego Studium Dokumentów Soborowych, które dało początek naszej Uczelni, formalnie erygowanej w dniu 3 maja 1981 r, Zmarł 12 lutego 1984 r. Pochowany w krypcie biskupów częstochowskich w archikatedrze św. Rodziny w Częstochowie.

 

Tablica poświęcona bp. Stefanowi Barele w Instytucie  

Prace poświęcone Śp. biskupowi Stefanowi Barele:

Magisteria:

1. 

AUTOR: Sablik Jacek , [ks.]
TYTUŁ: Doskonałość chrześcijańska i jej realizacja w nauczaniu pasterskim Biskupa Stefana Bareły
ADRES WYD.: Kraków 1990
SYGNATURA: CZWSD: 0354

PROMOTOR: ks. doc. dr hab. Jan Kowalski Jan

2.

AUTOR: Tkacz Krzysztof
TYTUŁ: Problematyka rodziny w świetle listów pasterskich biskupa Stefana Bareły
ADRES WYD.: Częstochowa 1999
SYGNATURA: CZWSD: 0811

PROMOTOR: ks. prof. dr hab. Wojciech Pazera

3.

AUTOR: Jacek Agata , s. , CSFN
TYTUŁ: Wartości duchowe chrześcijanina i rodziny chrześcijańskiej w nauczaniu Biskupa Stefana Bareły
ADRES WYD.: Częstochowa 1995
SYGNATURA: CZWSD: 0935
PROMOTOR: ks. prof. dr hab. Stanisław Urbański

4. 

AUTOR: Szymonik Lidia
TYTUŁ: Duchowość ludzi świeckich w nauczaniu Ks. Biskupa dra Stefana Bareły
ADRES WYD.: Częstochowa 1999
SYGNATURA: CZWSD: 1043

PROMOTOR: ks. prof. dr hab. Stanisław Urbański

5.

AUTOR: Dłubek Michał
TYTUŁ: Pastoralna posługa biskupa częstochowskiego Stefana Bareły (1964 - 1984)
ADRES WYD.: Częstochowa 2011
SYGNATURA: CZWSD: 2524

PROMOTOR: Ks. dr hab. Marian Duda 

Praca doktorska - UKSW

AUTOR: Szwedzik Adam , Ks.
TYTUŁ: Dorobek kaznodziejski biskupa Stefana Bareły i jego zastosowanie w duszpasterstwie
ADRES WYD.: Warszawa 2006
SYGNATURA: CZWSD: 2616

PROMOTOR:  ks. prof. dr hab. Wojciech Pazera


Wyższy Instytut Teologiczny
ul. św. Barbary 41, 42-200 Częstochowa
tel. (34) 324 72 52, 785 555 717
Komisja Dydaktyczna, nauczanie zdalne
sekretariat
administracja

Sekretariat czynny:

CZWARTEK - godz. 12.00 - 15.00
PIĄTEK - godz. 14.30 - 18.00
SOBOTA - godz. 10.00 - 15.00

Strona główna | Uczelnia | Dokumenty | Studia | Wydawnictwo naukowe | Działania naukowe | Kontakt | Galeria
wykonanie: kotonski.pl