Rekrutacja
Zarządzenia władz
Dla studentów
Studia Podyplomowe
Podyplomowe Studium Katechezy Przedszkolnej
Studium Liturgii i Muzyki Kościelnej
Studium Duchowości Chrześcijańskiej
Studium Życia Rodzinnego
Dzieło Biblijne w Archidiecezji Częstochowskiej
Czytelnia
Newsletter

Nasz Założyciel

                      

„Uczestnik prac II Soboru Watykańskiego, nie szczędził wysiłku, by jego ducha zaszczepić na gruncie powierzonego mu Kościoła (...).

Znana jest jego troska o formację duchową i intelektualną duchowieństwa diecezji i wielka wrażliwość na potrzeby duchowe wiernych, zwłaszcza w dziedzinie apostolstwa świeckich. Jemu też przypadało w udziale wprowadzić ten Kościół w drugie tysiąclecie chrześcijaństwa w naszej Ojczyźnie, a potem organizować i przeprowadzać w nim program uroczystości związanych z600-leciem obecności Matki Bożej w Jasnogórskim Wizerunku (...). Jako przewodniczący Komisji Maryjnej Episkopatu Polski czynił wiele, by przebogate dziedzictwo obecności Chrystusowej Matki w polskim Kościele i Narodzie pozostało zawsze żywe.

Wielki jest jego wkład w budowę jedności Kościoła i Episkopatu Polski (...).Wspominam też ze wzruszeniem Biskupa Stefana jako mego Przyjaciela i oddanego Współbrata”.

 Ojciec Święty Jan Paweł II- telegram po śmierci biskupa Stefana


BIOGRAFIA

Urodził się 24 czerwca 1916 r. miejscowości Zapolice, w ziemi radomszczańskiej. Po ukończeniu szkoły podstawowej w rodzinnej miejscowości, wykształcenie średnie zdobywał najpierw w Społecznym Gimnazjum Męskim w Radomsku, a przez dwa ostatnie lata w Sandomierzu, w Niższym Seminarium Duchownym. 1 września 1938 r. został przyjęty do Wyższego Seminarium Częstochowskiego w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął 25 marca 1944 r. 5 maja 1950 r. został promowany na doktora teologii. Prawie po sześciu latach pracy wikariuszowskiej w Wieruszowie został mianowany kapelanem bp. Golińskiego, a następnie sekretarzem referatu duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej.

1 września 1954 r. został mianowany wicerektorem Niższego Seminarium w Częstochowie. 21 sierpnia 1956 r. objął stanowisko ojca duchownego w Wyższym Seminarium Duchownym. 9 grudnia 1960 r. został mianowany biskupem pomocniczym diecezji częstochowskiej. 17 stycznia 1964 r. ordynariuszem tej diecezji. Wszechstronnemu pogłębieniu więzi diecezjalnego Kościoła częstochowskiego z Kościołem powszechnym posłużył Księdzu Biskupowi udział w trzech sesjach II Soboru Watykańskiego. Realizacje uchwał Vaticanum II rozpoczął od założenia Diecezjalnego Studium Dokumentów Soborowych, które dało początek naszej Uczelni, formalnie erygowanej w dniu 3 maja 1981 r, Zmarł 12 lutego 1984 r. Pochowany w krypcie biskupów częstochowskich w archikatedrze św. Rodziny w Częstochowie.

 

Tablica poświęcona bp. Stefanowi Barele w Instytucie  

Prace poświęcone Śp. biskupowi Stefanowi Barele:

Magisteria:

1. 

AUTOR: Sablik Jacek , [ks.]
TYTUŁ: Doskonałość chrześcijańska i jej realizacja w nauczaniu pasterskim Biskupa Stefana Bareły
ADRES WYD.: Kraków 1990
SYGNATURA: CZWSD: 0354

PROMOTOR: ks. doc. dr hab. Jan Kowalski Jan

2.

AUTOR: Tkacz Krzysztof
TYTUŁ: Problematyka rodziny w świetle listów pasterskich biskupa Stefana Bareły
ADRES WYD.: Częstochowa 1999
SYGNATURA: CZWSD: 0811

PROMOTOR: ks. prof. dr hab. Wojciech Pazera

3.

AUTOR: Jacek Agata , s. , CSFN
TYTUŁ: Wartości duchowe chrześcijanina i rodziny chrześcijańskiej w nauczaniu Biskupa Stefana Bareły
ADRES WYD.: Częstochowa 1995
SYGNATURA: CZWSD: 0935
PROMOTOR: ks. prof. dr hab. Stanisław Urbański

4. 

AUTOR: Szymonik Lidia
TYTUŁ: Duchowość ludzi świeckich w nauczaniu Ks. Biskupa dra Stefana Bareły
ADRES WYD.: Częstochowa 1999
SYGNATURA: CZWSD: 1043

PROMOTOR: ks. prof. dr hab. Stanisław Urbański

5.

AUTOR: Dłubek Michał
TYTUŁ: Pastoralna posługa biskupa częstochowskiego Stefana Bareły (1964 - 1984)
ADRES WYD.: Częstochowa 2011
SYGNATURA: CZWSD: 2524

PROMOTOR: Ks. dr hab. Marian Duda 

Praca doktorska - UKSW

AUTOR: Szwedzik Adam , Ks.
TYTUŁ: Dorobek kaznodziejski biskupa Stefana Bareły i jego zastosowanie w duszpasterstwie
ADRES WYD.: Warszawa 2006
SYGNATURA: CZWSD: 2616

PROMOTOR:  ks. prof. dr hab. Wojciech Pazera


Wyższy Instytut Teologiczny
ul. św. Barbary 41, 42-200 Częstochowa
tel. (34) 324 72 52, 785 555 717
Komisja Dydaktyczna, nauczanie zdalne
sekretariat
administracja

Sekretariat czynny:

CZWARTEK - godz. 12.00 - 15.00
PIĄTEK - godz. 14.30 - 18.00
SOBOTA - godz. 10.00 - 15.00

Strona główna | Uczelnia | Dokumenty | Studia | Wydawnictwo naukowe | Działania naukowe | Kontakt | Galeria
wykonanie: kotonski.pl