Rekrutacja
Zarządzenia władz
Dla studentów
WT UPJP Sekcja w Częstochowie
Studia Podyplomowe
Podyplomowe Studium Katechezy Przedszkolnej
Studium Liturgii i Muzyki Kościelnej
Studium Duchowości Chrześcijańskiej
Studium Życia Rodzinnego
Warsztaty biblijne
Czytelnia
Newsletter

Rota ślubowania

MY STUDENCI PIERWSZEGO ROKU WYŻSZEGO INSTYTUTU TEOLOGICZNEGO/ IMIENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY – STOLICY MĄDROŚCI W CZĘSTOCHOWIE / WSTĘPUJĄC DO WSPÓLNOTY AKADEMICKIEJ NASZEJ UCZELNI / UROCZYŚCIE ŚLUBUJEMY / PODDAĆ BOŻEJ PRAWDZIE NASZE UMYSŁY / A SERCA OTWORZYĆ MIŁOŚCI. ŚWIĘTĄ TEOLOGIĘ PRAGNIEMY STUDIOWAĆ PILNIE I RZETELNIE / W JEDNOŚCI Z KOŚCIOŁEM I POD KIERUNKIEM JEGO PASTERZY. POZNANĄ PRAWDĘ CHCEMY CZYNIĆ W MIŁOŚCI / I STAWAĆ SIĘ JEJ ŚWIADKAMI WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE. WYSOKO BĘDZIEMY SOBIE CENIĆ GODNOŚĆ STUDENTA WYŻSZEGO INSTYTUTU TEOLOGICZNEGO, / SZANOWAĆ PRAWA NAM PRZYSŁUGUJĄCE / I ODPOWIEDZIALNIE PODEJMOWAĆ CIĄŻĄCE NA NAS OBOWIĄZKI. Z SZACUNKIEM BĘDZIEMY ODNOSIĆ SIĘ DO WŁADZ UCZELNI ORAZ PROFESORÓW/ PRZEKAZUJĄCYCH NAM W IMIENIU KOŚCIOŁA NAUKĘ OBJAWIONĄ. ZAWIERZAMY SIĘ ODWIECZNEJ MĄDROŚCI BOGA TRÓJJEDYNEGO / ZA PRZYCZYNĄ NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY - STOLICY MĄDROŚCI - / PATRONKI WYŻSZEGO INSTYTUTU TEOLOGICZNEGO.

Wyższy Instytut Teologiczny
ul. św. Barbary 41, 42-200 Częstochowa
tel. (34) 324 72 52, 785 555 717
Komisja Dydaktyczna, nauczanie zdalne
sekretariat
administracja

Sekretariat czynny:

ŚRODA     godz. 9.00 - 12.00                                 

PIĄTEK     godz. 14.30 - 18.00

SOBOTA    godz. 9.00 - 14.30    15.30 - 18.00

Strona główna | Uczelnia | Dokumenty | Studia | Wydawnictwo naukowe | Konferencje naukowe | Kontakt | Galeria
wykonanie: kotonski.pl