Rekrutacja
Zarządzenia władz
Dla studentów
Studia Podyplomowe
Podyplomowe Studium Katechezy Przedszkolnej
Studium Liturgii i Muzyki Kościelnej
Studium Duchowości Chrześcijańskiej
Studium Życia Rodzinnego
Dzieło Biblijne w Archidiecezji Częstochowskiej
Czytelnia
Newsletter

Studium Liturgii i Muzyki Kościelnej


organy główne Bazyliki Archikatedralnej w Częstochowie


Studium Liturgii i Muzyki Kościelnej

Erygowane przez Księdza Arcybiskupa dra Stanisława Nowaka, Metropolitę Częstochowskiego w dniu 26 sierpnia 2007 roku.

Pomyślmy o tylu ludziach, którzy zostali głęboko poruszeni w duchu słuchając muzyki sakralnej, a jeszcze bardziej o tych, którzy poczuli się na nowo pociągnięci do Boga przez piękno muzyki liturgicznej.
Starajcie się polepszać jakość śpiewu liturgicznego(…)

Benedykt XVI


STUDIUM LITURGII i MUZYKI KOŚCIELNEJ /SLIMK/ ma na celu formację liturgiczno-duszpasterską oraz muzyczną animatorów liturgicznych i muzycznych (organistów), tak aby mogli oni sprostać wymogom świętej liturgii Kościoła, zapewniając jej poprawność i należyte piękno. Formacja w Studium posiada charakter wieloaspektowy, głównie zaś skupia się na formacji liturgicznej, duszpasterskiej i muzycznej.
Studium, działając w ramach wyższej uczelni, jaką jest Wyższy Instytut Teologiczny, zapewnia zajęcia prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Słuchacz Studium ma możliwość ćwiczenia na instrumentach Studium, wskazane jest jednak by miał dostęp do pianina lub organów.
SLIMK posiada aktualnie organy piszczałkowe RIEGER, 4 instrumenty organowe elektroniczne, fortepian oraz 3 pianina, a także odpowiednie zaplecze dydaktyczne /literatura muzyczna, liturgiczna, wydania nutowe, śpiewniki/


REKRUTACJA

Zapraszamy do zapisów na nowy rok akademicki 2022/2023

W tym celu prosimy o kontakt pod nr tel. 793-948-855 lub 502-597-339.

Rozmowy rekrutacyjne odbędą się w dwa ostatnie wtorki września 2022:

20.09.2022 godz. 15.00 w sali B
27.09.2022 godz. 15.00 w sali B

Rozpoczęcie roku akademickiego 2022-2023 odbędzie się 4 października 2022 w Sali Studenckiej o 14.45. Od 15.30 zajęcia według planu.

PLAN ZAJĘĆ I KALENDARIUM

SLIMK posiada 2 sekcje:

* sekcję zasadniczą organistowską - nauka trwa 5 lat, kończy się uzyskaniem Dyplomu Muzyka Kościelnego - Organisty, nadaniem klasyfikacji organistowskiej, uprawniającej do posługi organisty w Kościele katolickim. Dla osób posiadających wykształcenie muzyczne lub odpowiednie umiejętności (szczególnie dla czynnych organistów jest możliwość skrócenia czasu nauki w Studium).
* sekcję dodatkową liturgiczno-muzyczną - sekcja zajmuje się nadzorem nad różnego typu kursami, warsztatami, przesłuchaniami, jakie odbywają się w Archidiecezji uczestnictwo w tego typu zajęciach, zatwierdzonych przez SLIMK może zakończyć się uzyskaniem Certyfikatu Animatora Liturgiczno-Muzycznego


KADRA NAUKOWA:

dyrektor:
ks. dr Mikołaj Węgrzyn
wicedyrektor:
ks. dr Łukasz Połacik

wykładowcy:
dr hab. Maciej Zagórski, prof. AJD - zagadnienia historii muzyki i interpretacji
dr hab. Ludomira Grądman, AJD Częstochowa - zagadnienia historii muzyki i interpretacji, fortepian
ks. dr Krzysztof Borowiec, KUL - chorał gregoriański
ks. dr inż. Damian Kwiatkowski, KUL - liturgika
ks. mgr-lic. Adam Polak - teologia pastoralna
ks. dr Mariusz Bakalarz - elem. prawa kanonicznego - kancelaria parafialna
mgr Adam Mroczek - organy, akompaniament liturgiczny
dr Karolina Banach - chór, organy, harmonia, zasady muzyki, akompaniament liturgiczny
mgr Przemysław Kmieć - organy, organoznawstwo, akompaniament liturgiczny
dr Jan Mroczek - organy, akompaniament liturgiczny
mgr Zygmunt Nitkiewicz - dyrygowanie z metodyką prowadzenia zespołów, harmonia, praktyka liturgiczno-muzyczna 
mgr Marcin Lauzer - harmonia, praktyka akompaniamentu liturgicznego, kształcenie słuchu
mgr Renata Lis - emisja głosu
ks. dr Łukasz Połacik - teoria akompaniamentu liturgicznego


godziny zbiorowych zajęć dydaktycznych we wtorki:

15.00 – 16.30

16.30 – 17.15

przerwa: 17.15 – 17.30

17.30 – 18.15

18.20 – 19.05

19.10 – 20.40STUDIUM LITURGII I MUZYKI KOŚCIELNEJ w Częstochowie
jest instytucją odpowiedzialną za kształcenie muzyków kościelnych.

ul. św. Barbary 41, 42-200 Częstochowa
/druga brama wjazdowa od strony Jasnej Góry
- budynek Wyższego Instytutu Teologicznego/

tel. kont. 502-597-339, 793-948-855
mail: slimkczest@gmail.com


Wyższy Instytut Teologiczny
ul. św. Barbary 41, 42-200 Częstochowa
tel. (34) 324 72 52, 785 555 717
Komisja Dydaktyczna, nauczanie zdalne
sekretariat
administracja

Sekretariat czynny:

CZWARTEK - godz. 12.00 - 15.00
PIĄTEK - godz. 14.30 - 18.00
SOBOTA - godz. 10.00 - 15.00

Strona główna | Uczelnia | Dokumenty | Studia | Wydawnictwo naukowe | Działania naukowe | Kontakt | Galeria
wykonanie: kotonski.pl