Rekrutacja
Zarządzenia władz
Dla studentów
WT UPJP Sekcja w Częstochowie
Studia Podyplomowe
Podyplomowe Studium Katechezy Przedszkolnej
Studium Liturgii i Muzyki Kościelnej
Studium Duchowości Chrześcijańskiej
Studium Życia Rodzinnego
Warsztaty biblijne
Czytelnia
Newsletter

Sekcja organistowska

Nauka trwa 5 lat i kończy się Dyplomem Muzyka Kościelnego - Organisty. W indywidualnych sytuacjach nauka może trwać krócej (absolwenci szkół muzycznych, wydziałów muzycznych).

AKTUALNOŚCI

REKRUTACJA

 • Przesłuchanie kandydatów do Studium Liturgii i Muzyki Kościelnej odbywa się we wrześniu
 • W poszczególnych przypadkach możliwa jest późniejsza rekrutacja
 • Na przesłuchanie należy przynieść:
  • podanie o przyjęcie do Studium,
  • opinię proboszcza, należy pobrać formularz ze strony WIT
  • życiorys dotyczący wykształcenia muzycznego (uczestnictwo w kursach, ogniskach, szkołach muzycznych, chórach, zespołach, nauka prywatna)
  • świadectwa (z ostatniego semestru) ze szkół, ognisk muzycznych,
  • świadectwo końcowe szkół ogólnokształcących,
  • 3 fotografie.
Podczas przesłuchania należy zaprezentować śpiew pieśni kościelnej, zagrać pieśń (może być ze słuchu) oraz przygotować dowolny utwór.

OPŁATY MOŻNA DOKONYWAĆ W SIEDZIBIE STUDIUM BĄDŹ NA KONTO WIT

Nr konta bankowego: 18 1240 1213 1111 0010 1875 5227

BANK PEKAO S.A. I O. w Częstochowie

Z dopiskiem: SLIMK, nazwiskiem i nazwą miesiąca, za który płaci się czesne.

PLAN ZAJĘĆ 2021/2022

WYKŁADY W STUDIUM LITURGII I MUZYKI KOŚCIELNEJ w roku akademickim 2021/2022

 

GODZINA

ROK I

ROK II

ROK III

ROK IV

ROK V

 

 

14.45 – 15.30

Chór

dr Karolina Banach

sala A /parter/

Dyrygowanie
- praktyka

sala A /parter/

 

15.35 – 16.20

Kształcenie słuchu

mgr Marcin Lauzer

sala A /parter/

Zasady muzyki

dr Karolina Banach

sala 2 /I piętro/

Harmonizacja pieśni liturgicznych

dr Jan Mroczek

sala B /parter/

 

 

16.25 – 17.10

Zasady muzyki

dr Karolina Banach

sala 2 /I piętro/

Kształcenie słuchu
mgr Marcin Lauzer

sala A /parter/

Harmonia
dr Jan Mroczek

sala B /parter/

Przedmioty indywidualne

 

17.10 – 17.25

PRZERWA 15 min.

17.25 – 18.10

Emisja głosu
z elem. logopedii
mgr Renata Lis
sala A /parter/


Harmonia

dr Karolina Banach

sala 2 /I piętro/

 

Dyrygowanie z metodyką prowadzenia zespołów

mgr Marcin Lauzer
sala B /parter/

 


18.15 – 19.00

Teoria akompaniamentu
liturgicznego

ks. mgr lic. Łukasz Połacik

sala 4 /I piętro/


Emisja g
łosu

mgr Renata Lis
sala A /parter/

Ćwiczenia z harmonii

mgr Marcin Lauzer

sala B /parter/

 

 

WYKŁADY ZMIENNE /według kalendarium/ I - V

 

19.05 – 20.35

 

Przygotowanie liturgiczne sala 2 /I piętro/ ks. dr inż. Damian Kwiatkowski

Chorał gregoriański sala B /parter/ ks. dr Krzysztof Borowiec

Kancelaria sala 2 /I piętro/ ks. mgr-lic. Mariusz Bakalarz

Teologia pastoralna sala B /parter/ ks. mgr-lic. Adam Polak
Wybrane zagadnienia z historii muzyki i interpretacji sala C /parter/ dr hab. Ludomira Grądman, dr hab. Maciej Zagórski

Organoznawstwo sala studencka /parter/ mgr Przemysław Kmieć

 

PRZEDMIOTY INDYWIDUALNE (do ustalenia z wykładowcami przedmiotów)

 

ROK I

ROK II - V

 

ROK II - V

 

ROK IV - V

Fortepian - dr hab. Ludomira Grądman w wymiarze 1 godz./tydz.

Organy - mgr Adam Mroczek, dr Karolina Banach, mgr Przemysław Kmieć, dr Jan Mroczek
w wymiarze 1 godz./tydz.

Akompaniament liturgiczny - mgr Adam Mroczek, dr Karolina Banach, mgr Przemysław Kmieć, dr Jan Mroczek

w wymiarze 1 godz./tydz.

Indywidualna praktyka muzyczno-liturgiczna - mgr Marcin Lauzer, dr Jan Mroczek, mgr Przemysław Kmieć

 
S T U D I U M L I T U R G I I I M U Z Y K I K O Ś C I E L N E J

KALENDARIUM WYKŁADÓW ZMIENNYCH
rok akademicki 2021/2022

 

l.p.

data

rok I-II

rok III, IV

 

0


5 października

Rozpoczęcie nowego roku akademickiego godz. 14.45

 

1

Wybrane zagadnienia z historii muzyki i interpretacji

 

15 października - piątek - INAUGURACJA WIT 16.00 – wręczenie dyplomów absolwentom SLIMK

 

2

12 października

Liturgika

Chorał gregoriański

 

3

19 października

Chorał gregoriański

Liturgika

 

4

26 października

Kancelaria

Teologia pastoralna

 

1 listopada - Wszystkich Świętych, 2 listopada – Wiernych Zmarłych

 

5

9 listopada

Teologia pastoralna

Kancelaria

 

6

16 listopada

Liturgika

Organoznawstwo

 

7

23 listopada

Organoznawstwo

Liturgika

 

8

30 listopada

Wybrane zagadnienia z historii muzyki i interpretacji

 

9

7 grudnia

Liturgika

Chorał gregoriański

 

10

14 grudnia

Chorał gregoriański

Liturgika

 

11

21 grudnia

Kancelaria

Teologia pastoralna

 

28 grudnia przerwa na Uroczystość Narodzenia Pańskiego

 

12

4 stycznia

Teologia pastoralna

Kancelaria

13

11 stycznia

Liturgika

Organoznawstwo

14

18 stycznia

Organoznawstwo

Liturgika

 

15

25 stycznia

EGZAMINY

 

 

 

1 lutego – przerwa semestralna

 

16

8 lutego

Wybrane zagadnienia z historii muzyki i interpretacji

 

17

15 lutego

Liturgika

Chorał gregoriański

 

18

22 lutego

Chorał gregoriański

Liturgika

 

19

1 marca

Kancelaria

Teologia pastoralna

 

20

8 marca

Teologia pastoralna

Kancelaria

 

21

15 marca

Wybrane zagadnienia z historii muzyki i interpretacji

 

22

22 marca

/bez zajęć dydaktycznych/

KONCERT PASYJNY– POPIS STUDENTÓW

od 16.30 próby w Studium,
18.00 Msza św. w Kościele Rektorackim NMP /chór/
19.00 POPIS SŁUCHACZY SLiMK

 

23

29 marca

Liturgika

Organoznawstwo

 

12 i 19 kwietnia przerwa na Triduum Sacrum i Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego

 

24

5 kwietnia

Organoznawstwo

Liturgika

 

25

26 kwietnia

Wybrane zagadnienia z historii muzyki i interpretacji

 

3 maja – Uroczystość NMP Królowej Polski Dies Academicus

 

26

10 maja

Teologia pastoralna

Kancelaria

 

27

17 maja

Kancelaria

Teologia pastoralna

 

28

24 maja

Liturgika

Chorał gregoriański

 

29

31 maja

Chorał gregoriański

Liturgika

 

30

7 czerwca

Wybrane zagadnienia z historii muzyki i interpretacji

 

31

14 czerwca

Zaliczenia: Liturgika, Teologia pastoralna, Kancelaria, Organoznawstwo, Chorał greg.

 

32

21 czerwca

EGZAMINY

 


Wyższy Instytut Teologiczny
ul. św. Barbary 41, 42-200 Częstochowa
tel. (34) 324 72 52, 785 555 717
Komisja Dydaktyczna, nauczanie zdalne
sekretariat
administracja

Sekretariat czynny:

CZWARTEK - godz. 12.00 - 15.00
PIĄTEK - godz. 14.30 - 18.00
SOBOTA - godz. 10.00 - 15.00

Strona główna | Uczelnia | Dokumenty | Studia | Wydawnictwo naukowe | Działania naukowe | Kontakt | Galeria
wykonanie: kotonski.pl