Rekrutacja
Zarządzenia władz
Dla studentów
Studia Podyplomowe
Podyplomowe Studium Katechezy Przedszkolnej
Studium Liturgii i Muzyki Kościelnej
Studium Duchowości Chrześcijańskiej
Studium Życia Rodzinnego
Dzieło Biblijne w Archidiecezji Częstochowskiej
Czytelnia
Newsletter

Sekcja organistowska

Nauka trwa 5 lat i kończy się Dyplomem Muzyka Kościelnego - Organisty. W indywidualnych sytuacjach nauka może trwać krócej (absolwenci szkół muzycznych, wydziałów muzycznych).

AKTUALNOŚCI

REKRUTACJA

 • Przesłuchanie kandydatów do Studium Liturgii i Muzyki Kościelnej odbywa się we wrześniu
 • W poszczególnych przypadkach możliwa jest późniejsza rekrutacja
 • Na przesłuchanie należy przynieść:
  • podanie o przyjęcie do Studium,
  • opinię proboszcza, należy pobrać formularz ze strony WIT
  • życiorys dotyczący wykształcenia muzycznego (uczestnictwo w kursach, ogniskach, szkołach muzycznych, chórach, zespołach, nauka prywatna)
  • świadectwa (z ostatniego semestru) ze szkół, ognisk muzycznych,
  • świadectwo końcowe szkół ogólnokształcących,
  • 3 fotografie.
Podczas przesłuchania należy zaprezentować śpiew pieśni kościelnej, zagrać pieśń (może być ze słuchu) oraz przygotować dowolny utwór.

OPŁAT MOŻNA DOKONYWAĆ W SIEDZIBIE STUDIUM BĄDŹ NA KONTO WIT

Nr konta bankowego: 18 1240 1213 1111 0010 1875 5227

BANK PEKAO S.A. I O. w Częstochowie

Z dopiskiem: SLIMK, nazwiskiem i nazwą miesiąca, za który płaci się czesne.

PLAN ZAJĘĆ 2022/2023

WYKŁADY W STUDIUM LITURGII I MUZYKI KOŚCIELNEJ w roku akademickim 2022/2023

 

GODZINA

ROK I

ROK II

ROK III

ROK IV

ROK V

 

 

15.00 – 16.30

(2 godz. wykł.)

Chór/Dyrygowanie z metodyką prowadzenia zespołów

dr Karolina Banach, mgr Marcin Lauzer

sala A /parter/

Dyrygowanie
- praktyka

sala A /parter/

 

16.30 – 17.15

Zasady muzyki

dr Karolina Banach

sala 2 /I piętro/

Kształcenie słuchu
mgr Marcin Lauzer

sala A /parter/

Praktyka akomp.
liturgicznego

ks. dr Łukasz Połacik

sala 4 /I piętro/

Harmonia
dr Jan Mroczek

sala B /parter/


Przedmioty indywidualne

 

17.15 – 17.30

PRZERWA 15 min.

 

17.30 – 18.15

Emisja głosu
z elem. logopedii
mgr Renata Lis
sala 4 /I piętro/

Zasady muzyki

dr Karolina Banach

sala 2 /I piętro/

Harmonia

mgr Marcin Lauzer

sala A /parter/

Ćwiczenia z harmonii

dr Jan Mroczek

sala B /parter/

 


18.20 – 19.05

Kształcenie słuchu

mgr Marcin Lauzer

sala A /parter/


Emisja głosu

mgr Renata Lis
sala 4 /I piętro/

Harmonizacja pieśni liturgicznych

dr Jan Mroczek

sala B /parter/

 

 

 

WYKŁADY ZMIENNE /według kalendarium/ I - V

 

 

19.10 – 20.40

(2 godz. wykł.)

 

Liturgika sala 2 /I piętro/

Chorał gregoriański sala B /parter/ Kancelaria sala 2 /I piętro/

Teologia pastoralna sala B /parter/ Wybrane zagadnienia z historii muzyki i interpretacji sala C /parter/

Organoznawstwo sala studencka /parter/

ks. dr inż. Damian Kwiatkowski
ks. dr Krzysztof Borowiec
ks. dr Mariusz Bakalarz
ks. mgr-lic. Adam Polak
dr hab. Ludomira Grądman, dr hab. Maciej Zagórski
mgr Przemysław Kmieć

 

PRZEDMIOTY INDYWIDUALNE (do ustalenia z wykładowcami przedmiotów)

 

ROK I

ROK II - V

 

ROK II - V

 

ROK IV - V

Fortepian - dr hab. Ludomira Grądman w wymiarze 1 godz./tydz.

Organy - mgr Adam Mroczek, dr Karolina Banach, mgr Przemysław Kmieć, dr Jan Mroczek
w wymiarze 1 godz./tydz.

Akompaniament liturgiczny - mgr Adam Mroczek, dr Karolina Banach, mgr Przemysław Kmieć, dr Jan Mroczek

w wymiarze 1 godz./tydz.

Indywidualna praktyka muzyczno-liturgiczna - mgr Marcin Lauzer, dr Jan Mroczek, mgr Przemysław Kmieć

 
S T U D I U M L I T U R G I I  I  M U Z Y K I K O Ś C I E L N E J

KALENDARIUM WYKŁADÓW ZMIENNYCH
rok akademicki 2022/2023

 

l.p.

data

rok I-II

rok III-IV

 

 

1


4 października

Rozpoczęcie nowego roku akademickiego godz. 14.45

 

Wybrane zagadnienia z historii muzyki i interpretacji

 

21 października - piątek - INAUGURACJA WIT 15.00 – wręczenie indeksów i dyplomów SLIMK

 

2

11 października

Liturgika

Chorał gregoriański

 

3

18 października

Chorał gregoriański

Liturgika

 

4

25 października

Kancelaria

Teologia pastoralna

 

1 listopada - Wszystkich Świętych, 2 listopada - Wiernych Zmarłych

 

5

8 listopada

Teologia pastoralna

Kancelaria

 

6

15 listopada

Wybrane zagadnienia z historii muzyki i interpretacji

 

7

22 listopada

Organoznawstwo

 

8

29 listopada

Liturgika

Chorał gregoriański

 

9

6 grudnia

Chorał gregoriański

Liturgika

 

10

13 grudnia

Kancelaria

Teologia pastoralna

 

11

20 grudnia

Wybrane zagadnienia z historii muzyki i interpretacji

 

27 grudnia przerwa na Uroczystość Narodzenia Pańskiego

 

12

3 stycznia

Teologia pastoralna

Kancelaria

13

10 stycznia

Organoznawstwo

14

17 stycznia

Wybrane zagadnienia z historii muzyki i interpretacji

 

 

24 stycznia

EGZAMINY SEMESTRALNE

 

 

 

31 stycznia – przerwa semestralna

 

15

7 lutego

Liturgika

Chorał gregoriański

 

16

14 lutego

Chorał gregoriański

Liturgika

 

17

21 lutego

Wybrane zagadnienia z historii muzyki i interpretacji

 

18

28 lutego

Kancelaria

Teologia pastoralna

 

19

7 marca

Teologia pastoralna

Kancelaria

 

20

14 marca

Wybrane zagadnienia z historii muzyki i interpretacji

 

21

21 marca

Próby przed koncertem pasyjnym

 

 

28 marca

/bez zajęć dydaktycznych/

KONCERT PASYJNY– POPIS STUDENTÓW

od 16.30 próby w Studium,
18.00 Msza św. w Kościele Rektorackim NMP /chór/
19.00 POPIS SŁUCHACZY SLiMK

 

4 i 11 kwietnia przerwa na Triduum Sacrum i Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego

 

22

18 kwietnia

Organoznawstwo

 

23

25 kwietnia

Wybrane zagadnienia z historii muzyki i interpretacji

 

3 maja - Uroczystość NMP Królowej Polski Dies Academicus

 

24

9 maja

Liturgika

Chorał gregoriański

 

25

16 maja

Chorał gregoriański

Liturgika

 

26

23 maja

Teologia pastoralna

Kancelaria

 

27

30 maja

Kancelaria

Teologia pastoralna

 

28

6 czerwca

Wybrane zagadnienia z historii muzyki i interpretacji

 

29

13 czerwca

Zaliczenia: Liturgika, Teologia pastoralna, Kancelaria,
Organoznawstwo, Chorał gregoriański

 

 

20 czerwca

EGZAMINY KOŃCOWE

 
Wyższy Instytut Teologiczny
ul. św. Barbary 41, 42-200 Częstochowa
tel. (34) 324 72 52, 785 555 717
Komisja Dydaktyczna, nauczanie zdalne
sekretariat
administracja

Sekretariat czynny:

CZWARTEK - godz. 12.00 - 15.00
PIĄTEK - godz. 14.30 - 18.00
SOBOTA - godz. 10.00 - 15.00

Strona główna | Uczelnia | Dokumenty | Studia | Wydawnictwo naukowe | Działania naukowe | Kontakt | Galeria
wykonanie: kotonski.pl