Rekrutacja
Zarządzenia władz
Dla studentów
Studia Podyplomowe
Podyplomowe Studium Katechezy Przedszkolnej
Studium Liturgii i Muzyki Kościelnej
Studium Duchowości Chrześcijańskiej
Studium Życia Rodzinnego
Dzieło Biblijne w Archidiecezji Częstochowskiej
Czytelnia
Newsletter

Jednolite studia magisterskie - kierunek teologia dla świeckich - specjalność katechetyczno-pastoralna

           

Kształcenie w Wyższym Instytucie Teologicznym w Częstochowie, zmierza do kształtowania człowieka dojrzałego intelektualnie, uczuciowo i duchowo. Zdobyta wiedza religijna ma mu umożliwić: wytworzenie postawy otwartości na wyzwania naszych czasów i odpowiedzialności w realizacji swego społecznego i zawodowego powołania.

            Studia trwają 10 semestrów (5 lat) i kończą się uzyskaniem dyplomu magistra teologii. Absolwent dysponuje rzetelnym przygotowaniem teoretycznym w zakresie nauk religijnych oraz o charakterze interdyscyplinarnym zorientowanym na specjalność katechetyczno-pastoralną. Jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia i studiów podyplomowych.

      

Wyższy Instytut Teologiczny
ul. św. Barbary 41, 42-200 Częstochowa
tel. (34) 324 72 52, 785 555 717
Komisja Dydaktyczna, nauczanie zdalne
sekretariat
administracja

Sekretariat czynny:

CZWARTEK - godz. 12.00 - 15.00
PIĄTEK - godz. 14.30 - 18.00
SOBOTA - godz. 10.00 - 15.00

Strona główna | Uczelnia | Dokumenty | Studia | Wydawnictwo naukowe | Działania naukowe | Kontakt | Galeria
wykonanie: kotonski.pl