Rekrutacja
Zarządzenia władz
Dla studentów
Studia Podyplomowe
Podyplomowe Studium Katechezy Przedszkolnej
Studium Liturgii i Muzyki Kościelnej
Studium Duchowości Chrześcijańskiej
Studium Życia Rodzinnego
Dzieło Biblijne w Archidiecezji Częstochowskiej
Czytelnia
Newsletter

Rekrutacja

Warunki przyjęcia do Wyższego Instytutu Teologicznego

w Częstochowie

Informuje się wszystkich zainteresowanych maturzystów, studentów, absolwentów wyższych uczelni, którzy pragną podjąć studia teologiczne w tutejszym Instytucie, 
iż mogą ubiegać się o przyjęcie, składając w sekretariacie (ul. Św. Barbary 41)

następujące dokumenty:

• Wniosek o przyjęcie na studia i życiorys (formularz do pobrania poniżej)

• Kwestionariusz osobowy

• Świadectwo dojrzałości oryginał wraz z kserokopią

• Dyplom ukończonych studiów wyższych (dotyczy kandydatów na studia podyplomowe)

• Świadectwo moralności od Ks. Proboszcza (formularz do pobrania poniżej) lub skierowanie Przełożonego Zgromadzenia w wypadku osób konsekrowanych

• Świadectwo chrztu, bierzmowania i ślubu kościelnego w wypadku osób żyjących w małżeństwie

• Cztery fotografie formatu legitymacyjnego

• Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów

• Dowód osobisty - do wglądu

• Dowód uiszczenia na konto WIT opłaty wpisowej (150 zł.)

Nr konta bankowego:
BANK PEKAO S.A. I O. w Częstochowie 

18 1240 1213 1111 0010 1875 5227

 


 

Termin składania dokumentów:

w każdą sobotę czerwca i września w godz. 10.00 - 12.00 oraz on-line

W każdej chwili informacja pod nr tel.

 34 /324 72 52, 785 555 717Przyjęcie odbywa się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej opartej na materiale szkoły średniej.

Termin rozmowy kwalifikacyjnej: 

24 września 2022 r. /sobota/        o godz. 10.00   sala B

Przed rozmową należy złożyć komplet w/w dokumentów. 


     REKRUTACJA TRWA DO 24 października 2022 r.  
     
Dla kandydatów zgłaszających się po dniu 1 października  2022 r.  termin rozmowy kwalifikacyjnej będzie ustalany indywidualnie                                                                                                                                                                                             
INFORMACJA O STUDIACH
w Wyższym Instytucie Teologicznym
dla Księży Proboszczów

Formacja w Wyższym Instytucie Teologicznym skierowana jest także do osób dorosłych już zaangażowanych w duszpasterstwo parafialne (nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej, członków ruchów, stowarzyszeń i bractw, grup modlitewnych, kręgów biblijnych itp.) albo osób, które wykazują predyspozycje do bycia katechetami lub animatorami parafialnymi.

Kandydaci mogą rozpocząć pięcioletnie studia magisterskie ze specjalizacją z teologii pastoralnej. Absolwenci studiów magisterskich o specjalności z teologii pastoralnej będą przygotowani do prowadzenia w parafii katechezy dorosłych, katechezy dzieci i młodzieży oraz wszelkich form duszpasterskich i administracyjnych możliwych do wykonywania w parafii przez osoby świeckie. 

Gorąco prosimy Przewielebnego Księdza Proboszcza o wytypowanie dwóch parafian do podjęcia formacji w Wyższym Instytucie Teologicznym.

 

Z wyrazami szacunku
Ks. dr Mikołaj WĘGRZYN
Dyrektor WIT
 
INFORMACJA O STUDIACH
w Wyższym Instytucie Teologicznym
dla Sióstr Zakonnych

Serdecznie zapraszamy Siostry, zwłaszcza mieszkające na terenie Archidiecezji Częstochowskiej, do podjęcia studiów w Wyższym Instytucie Teologicznym im. NMP Stolicy Mądrości w Częstochowie. Pragniemy zwrócić uwagę na różne formy uczestnictwa w zajęciach. Studenci Instytutu dzielą się na studentów zwyczajnych, nadzwyczajnych, zewnętrznych i wolnych słuchaczy.

Zwyczajnymi studentami Instytutu są te osoby, które dążą do uzyskania stopnia magistra teologii, uczęszczają na wszystkie wykłady i ćwiczenia, przewidywane programem studiów Instytutu i zdają pozytywnie wymagane egzaminy.

Nadzwyczajnymi studentami Instytutu są te osoby, które nie posiadają świadectwa dojrzałości lub nie chcą zdobyć stopnia akademickiego w Instytucie, lecz pragną studiować jedynie po to, aby otrzymać zaświadczenie o swoim uczestnictwie w zajęciach w Instytucie.

Zewnętrznymi Studentami Instytutu są te osoby, które nie chcą zdobyć stopnia akademickiego w Instytucie, lecz pragną jedynie uczęszczać na niektóre zajęcia i zdać egzamin, aby był on ewentualnie uznany na innej uczelni.

Studentami-wolnymi słuchaczami, są te osoby, które nie chcą otrzymać stopnia akademickiego przyznawanego przez Instytut, lecz pragną jedynie uczęszczać na wybrane wykłady i otrzymać potwierdzenie tego uczestnictwa.

Gorąco prosimy Siostrę Przełożoną o skierowanie spośród swoich sióstr osób, które podejmą naukę w Wyższym Instytucie Teologicznym w Częstochowie. Wyrażamy nadzieję, że różnorodna forma studiowania w naszym Instytucie umożliwi zdobycie stopni akademickich, a także pogłębi formację zakonną o wymiar intelektualny przekazywany podczas wykładów i ćwiczeń.

Informujemy również o możliwości uczestniczenia w wykładach specjalistycznych dla sióstr, takich jak: prawo zakonne, duchowość zakonna, kierownictwo duchowe i inne wykłady zgodne z zapotrzebowaniem ze strony sióstr.
 
 
 
Ks. dr Mikołaj WĘGRZYN
Dyrektor WIT

Wyższy Instytut Teologiczny
ul. św. Barbary 41, 42-200 Częstochowa
tel. (34) 324 72 52, 785 555 717
Komisja Dydaktyczna, nauczanie zdalne
sekretariat
administracja

Sekretariat czynny:

CZWARTEK - godz. 12.00 - 15.00
PIĄTEK - godz. 14.30 - 18.00
SOBOTA - godz. 10.00 - 15.00

Strona główna | Uczelnia | Dokumenty | Studia | Wydawnictwo naukowe | Działania naukowe | Kontakt | Galeria
wykonanie: kotonski.pl