Rekrutacja
Zarządzenia władz
Dla studentów
Studia Podyplomowe
Podyplomowe Studium Katechezy Przedszkolnej
Studium Liturgii i Muzyki Kościelnej
Studium Duchowości Chrześcijańskiej
Studium Życia Rodzinnego
Dzieło Biblijne w Archidiecezji Częstochowskiej
Czytelnia
Newsletter

Studia Podyplomowe

PODYPLOMOWE STUDIA TEOLOGICZNO-KATECHETYCZNE

W dobie dużego zapotrzebowania na posługę katechetów w szkołach serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy ukończyli studia magisterskie z dziedziny innej niż teologia, a chcą uzyskać przygotowanie katechetyczne i pedagogiczne do nauczania religii w szkołach (w myśl Porozumienia Konferencji Episkopatu Polski i Ministra Edukacji Narodowej z dn. 03 kwietnia 2019 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii) do podjęcia studiów podyplomowych w Wyższym Instytucie Teologicznym w Częstochowie.

Studia Podyplomowe na naszej uczelni trwają dwa lata (cztery semestry). Zajęcia odbywają się w w soboty (od 8.45 do 18.30)

OPIS STUDIÓW

Celem podyplomowych studiów teologiczno-katechetycznych jest przygotowanie absolwentów studiów do pracy nauczyciela religii.

Podyplomowe Studia Teologiczno–Katechetyczne obejmują nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu przedmiotów teologicznych (biblistyki, teologii dogmatycznej, teologii moralnej, liturgiki, teologii duchowości, KNS, historii Kościoła).

Przygotowanie pedagogiczne do nauczania religii obejmuje nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki, katechetyki i dydaktyki, nauczanych w powiązaniu z teologią oraz odbycie pozytywnie ocenionych praktyk zawodowych.

 

Czas trwania:

Studia trwają cztery semestry, realizowane w trakcie zjazdów sobotnich.

Sylwetka kandydata:

 

Przeznaczone dla absolwentów wyższych uczelni:

- którzy posiadają już przygotowanie pedagogiczne do nauczania innych przedmiotów niż religia

- którzy nie posiadają przygotowania pedagogicznego do nauczania innych przedmiotów niż religia

 

Sylwetka absolwenta:

 

Absolwenci Podyplomowych Studiów Teologiczno–Katechetycznych uzyskują przygotowanie pedagogiczne do nauczania religii, stanowiące dowód nabycia kwalifikacji nauczycielskich w rozumieniu Rozporządzenia MNiSW z dnia 02.08.2019 w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2019, poz. 1450) i Porozumienia pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r.

 


Wyższy Instytut Teologiczny
ul. św. Barbary 41, 42-200 Częstochowa
tel. (34) 324 72 52, 785 555 717
Komisja Dydaktyczna, nauczanie zdalne
sekretariat
administracja

Sekretariat czynny:

CZWARTEK - godz. 12.00 - 15.00
PIĄTEK - godz. 14.30 - 18.00
SOBOTA - godz. 10.00 - 15.00

Strona główna | Uczelnia | Dokumenty | Studia | Wydawnictwo naukowe | Działania naukowe | Kontakt | Galeria
wykonanie: kotonski.pl