Rekrutacja
Zarządzenia władz
Dla studentów
WT UPJP Sekcja w Częstochowie
Studia Podyplomowe
Podyplomowe Studium Katechezy Przedszkolnej
Studium Liturgii i Muzyki Kościelnej
Studium Duchowości Chrześcijańskiej
Studium Życia Rodzinnego
Warsztaty biblijne
Czytelnia
Newsletter

Studium Duchowości Chrześcijańskiej

Chcąc opisać, czym jest duchowość chrześcijańska, niech będą światłem słowa świadectwa współczesnego świętego: „Musimy utwierdzać się w przekonaniu, że Bóg jest przy nas zawsze. — Żyjemy tak, jak gdyby Pan przebywał gdzieś daleko, wśród blasku gwiazd, a nie myślimy o tym, że On jest również stale u naszego boku. A jest obecny jako miłujący Ojciec — każdego z nas kocha mocniej, niż wszystkie matki na świecie zdolne są kochać swoje dzieci — wspierając nas, dając nam natchnienie, błogosławiąc... i przebaczając (…). Trzeba, byśmy się nasycili, byśmy przesiąkli świadomością, iż Pan, który jest obok nas i w niebie, jest Ojcem — prawdziwie naszym Ojcem” (Św. Josemaría Escrivá de Balaguer, Droga, nr 267). Duchowość to zatem spotkanie z Bogiem żywym, które trwa w sanktuarium serca. Duchowość to trwanie w Bożej obecności wypełnionej miłością. 


STUDIUM DUCHOWOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

Studium ma na celu pogłębienie życia duchowego słuchaczy jak i przygotowanie ich do roli formatorów w zakresie duchowości poprzez poznawanie reguł życia duchowego w ogólności oraz zaznajomienie ich z różnorodnymi szkołami i formami duchowości. Studium wychodzi na przeciw współczesnemu zapotrzebowaniu na pogłębione życie duchowe oraz służy pomocą odpowiedzialnym za formację wewnętrzną poszczególnych wspólnot kościelnych. Cykl wykładów obejmuje cztery semestry i kończy się otrzymaniem dyplomu.


http://fiat.fm/rozmowa-dnia/studium-duchowosci-chrzescijanskiej-w-wit/WARUNKI PRZYJĘCIA:

 • Formularz podania i życiorysu do Rektoratu Wyższego Instytutu Teologicznego w Częstochowie 
 • Świadectwo dojrzałości (lub dyplom ukończenia studiów wyższych) wraz z kserokopią
 • Świadectwo moralności od Ks. Proboszcza lub Przełożonego Zgromadzenia
 • Cztery fotografie formatu legitymacyjnego
 • Dowód osobisty 

DLA:

• Maturzystów • Młodzieży studiującej • Młodzieży pracującej • Absolwentów wyższych uczelni • Katechetów • Osób zaangażowanych w ruchach i stowarzyszeniach • Osób życia konsekrowanego (w tym nowicjuszy i nowicjuszek) • Szukających dróg życia duchowego • Pracowników instytucji kultury i mediów

Wykłady odbywają się w III sobotę miesiąca w godzinach 8.30-13.30 (4 godziny wykładowe).
Koszt miesięczny uczestnictwa w Studium Duchowości Chrześcijańskiej wynosi 30 zł od osoby.

TEMATYKA WYKŁADÓW:

 • biblijne podstawy życia duchowego
 • historia duchowości chrześcijańskiej
 • rozwój życia duchowego
 • mistagogia i życie liturgią
 • teologia życia mistycznego
 • teologia modlitwy
 • rozeznawanie duchowe
 • zagrożenia życia duchowego
 • kierownictwo duchowe
 • hagiografia
 • teologia ikony
 • duchowość eucharystyczna
 • duchowość maryjna
 • duchowość ojców pustyni
 • wielcy mistycy chrześcijaństwa
 • duchowość osób życia konsekrowanego
 • duchowość rodziny
 • duchowość laikatu
 • duchowość pracy

Szczegółowa tematyka wykładów w roku akademickim 2019/2020 - kontynuacja semestru zimowego 2020/2021 w formie nagrań wykładów (niestacjonarnie)


I Człowiek pochwycony przez Boga. Rozwój duchowy a rola łaski Bożej i osobistej pracy wewnętrznej. 

II Rozmawiać z Bogiem jak z przyjacielem. Teologia modlitwy.

III Biblia pokarmem duszy. Jak czytać owocnie Pismo święte?

IV Przed tak wielkim Sakramentem. Liturgia eucharystyczna zanurzeniem w Bożą obecność.

V Ikony – okno na Boży świat.   

VI W dobrych zawodach wystąpiłem (2 Tm 4, 7). Walka duchowa. (24 X 2020)

VII Gdzie dwaj lub trzej są zgromadzeni w imię moje (Mt 18, 20). O wartości rodzin, wspólnot i instytutów życia konsekrowanego w dążeniu do Boga. (21 XI 2020)

VIII Czy jecie czy pijecie wszystko na Bożą chwałę czyńcie (1 Kor 10, 31). Świecka droga świętości. (19 XII 2020)

IX Z Maryją i świętymi na drodze do nieba. (16 I 2021)

INFORMACJA

DYREKTOR– Ks. dr Bernard KOZŁOWSKI
WICEDYREKTOR - Ks. dr Łukasz DYKTYŃSKI
WYŻSZY INSTYTUT TEOLOGICZNY
STUDIUM DUCHOWOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJAdres pocztowy:
ul. Św. Barbary 41 42-200 Częstochowa,
tel. (0-34) 365-12-15; 0603767299
e-mail studiumduchowosciwit@gmail.com

Do pobrania

 1. Infografika
Wyższy Instytut Teologiczny
ul. św. Barbary 41, 42-200 Częstochowa
tel. (34) 324 72 52, 785 555 717
Komisja Dydaktyczna, nauczanie zdalne
sekretariat
administracja

Sekretariat czynny:

ŚRODA     godz. 9.00 - 12.00                                 

PIĄTEK     godz. 14.30 - 18.00

SOBOTA    godz. 9.00 - 14.30    15.30 - 18.00

Strona główna | Uczelnia | Dokumenty | Studia | Wydawnictwo naukowe | Konferencje naukowe | Kontakt | Galeria
wykonanie: kotonski.pl