Rekrutacja
Zarządzenia władz
Dla studentów
Studia Podyplomowe
Podyplomowe Studium Katechezy Przedszkolnej
Studium Liturgii i Muzyki Kościelnej
Studium Duchowości Chrześcijańskiej
Studium Życia Rodzinnego
Dzieło Biblijne w Archidiecezji Częstochowskiej
Czytelnia
Newsletter

InformacjaWYDZIAŁ TEOLOGICZNY

SEKCJA W CZĘSTOCHOWIE

KIEROWNIK SEKCJI: ks. dr Mikołaj WĘGRZYN


Sekcja Licencjacka Eklezjologiczno-Mariologiczna w Częstochowie powstała w 1974 r. z inicjatywy ówczesnego Metropolity Krakowskiego ks. kard. Karola Wojtyły, który w liście do biskupa częstochowskiego Stefana Bareły sygnalizował konieczność powstania w Częstochowie specjalizacji eklezjologiczno - mariologicznej.

W dniu 24 kwietnia 2015 r. Rada Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, po usilnych staraniach  naszego częstochowskiego środowiska teologicznego, popartych przez Arcybiskupa Metropolitę dr. Wacława DEPO, jednogłośnie podjęła decyzję o zorganizowaniu w Częstochowie studiów doktoranckich – III stopnia (po studiach magisterskich I-szy st. i licencjackich II-gi st.), od roku akademickiego 2015/16, zarówno dla kapłanów, osób konsekrowanych oraz świeckich. Rada zatwierdziła także program tychże studiów oraz ich obsadę personalną.

Jednocześnie zmianie uległa dotychczasowa nazwa Sekcji Eklezjologiczno-Mariologicznej na „Wydział Teologiczny – Sekcja w Częstochowie”. 

Kuratorem SEKCJI z ramienia Wydziału Teologicznego był ks. prof. dr hab. Stanisław Grzybek, po nim ks. prof. dr hab. Jan Kowalski.  

Pierwszym Kierownikiem Sekcji w Częstochowie był ks. dr hab. Marian Duda. Od 2017 r. funkcję tę pełni ks. dr Mikołaj Węgrzyn.

Od roku 2019-2020 w związku z państwową reformą organizacji studiów doktoranckich i powstaniem szkół doktorskich, decyzją Rady Wydziału UPJPII powrócono do poprzedniej organizacji studiów prowadzących do uzyskania licencjatu kanonicznego. 

Studia specjalistyczne (licencjat kanoniczny) z teologii

ZNOWELIZOWANE ZASADY
obowiązujące studentów od roku akademickiego 2019/2020


24 września 2021 roku uchwałą Rady Wydziału Teologicznego UPJP2 Sekcja Licencjacka w Częstochowie została zlikwidowana...Wyższy Instytut Teologiczny
ul. św. Barbary 41, 42-200 Częstochowa
tel. (34) 324 72 52, 785 555 717
Komisja Dydaktyczna, nauczanie zdalne
sekretariat
administracja

Sekretariat czynny:

CZWARTEK - godz. 12.00 - 15.00
PIĄTEK - godz. 14.30 - 18.00
SOBOTA - godz. 10.00 - 15.00

Strona główna | Uczelnia | Dokumenty | Studia | Wydawnictwo naukowe | Działania naukowe | Kontakt | Galeria
wykonanie: kotonski.pl